Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Sprístupňujeme posledné sčítacie hárky z roku 1930

22.6.2022

Začalo sprístupňovanie posledných sčítacích hárkov z roku 1930. Ukončenie ich spracovania je plánované na začiatok augusta 2022.

Kliknite na prístup ku všetkým doteraz odčierneným hárkom z roku 1930.

...   (viac)

Výstavy

Domica - najväčšia jaskyňa Slovenského krasu

29.7.2022
Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v katastrálnom území obcí Dlhá Ves a Kečovo v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od roku 1932 pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 ...   (viac)

Zbierky

Medaily a plakety k Výročiu SNP

13.8.2019

Slovenské národné povstanie je vyvrcholenie protifašistického odboja na Slovensku, ktorý sa v roku 1944 vyvinul do ozbrojeného povstania v spolupráci s najširšími vrstvami obyvateľstva. Dodnes nie je uceleným a objektívnym spôsobom vyhodnotená účasť jednotlivých vojenských, politických, domácich aj zahraničných organizátorov a účastníkov, ktorí Slovenské národné povstanie pripravovali.

Vznik prvej Slovenskej ...   (viac)

Články

Karol Plicka

10.8.2022
Karol Plicka sa narodil 14. októbra 1894 do rodiny obchodníka. Svoje detstvo prežil predovšetkým vo Viedni a v Českej Třebovej. Mladý Karol už počas svojho detstva oplýval veľkým hudobným talentom, vďaka ktorému sa stal v rokoch 1899 až 1900 členom speváckeho zboru Wiener Sängernaben a neskôr sa dostal do zboru Dvornej opery vo Viedni. Talentovanosť Karola sa však neprejavovala len v hudobnej sfére, okrem iného vynikal aj  vo ...   (viac)