Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Zverejnenie nezačiernených sčítacích hárkov 1930

23.6.2021

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov pre sčítacie hárky z roku 1930 („SH1930“), na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť.

V priebehu minulého roka Národné osvetové centrum otvorilo komunikáciu so Slovenským národným archívom týkajúcu sa zverejnenia SH1930 na portáli Slovakiana. Ich sprístupnenie je naďalej v procese riešenia, nakoľko sa jedná o zdĺhavý ...   (viac)

Výstavy

Žatva a dožinky

29.6.2021
Koniec leta nepredstavuje len ukončenie jedného z ročných období, ale patrí medzi najvýznamnejšie obdobia agrárneho kalendáru. Podobne ako pri sejbe, tak i pri žatve je dôležitý určitý postup a spájajú sa s ňou rôzne zvyky a obrady, ktorých súčasťou je predovšetkým poďakovanie za úrodu. Za najznámejšie, do súčasnosti stále rozšírené, obrady sú považované oslavy ukončenia žatvy - dožinky. Ukončenie zberu úrody a jej zvážania z ...   (viac)

Zbierky

Parta | Koruna dievčat

9.7.2021

Parta je ozdobná čelenka, ktorá zdobí hlavu mladého dievčaťa. V minulosti bola súčasťou obradového odevu, resp. sviatočnej alebo obradovej úpravy hlavy dievčat. Od konca 19. storočia sa ponad partu zvykol nosievať zelený venček s kvetmi, ktorý symbolizoval slobodný stav a panenstvo mladuchy. Spočiatku boli vence tvorené zo živých bylín a kvetov, neskôr sa začali používať umelé kvety, stuhy a rôzne ozdoby.

...   (viac)

Články

Odevné súčasti | Parta

21.6.2021
Slovo parta, latinsky corona virginea (corona – koruna/prstenec/veniec; virgineus – dievčenský, panenský), môžeme preložiť ako veniec mladých dievčat, alebo panien a reprezentuje status nevydatého, cudného dievčaťa. Parta, ako symbol dievčenskosti, však nebola využívaná len ako súčasť obradového svadobného odevu. Z hrobových nálezov z 10. a 11. storočia je evidentné, že party boli používané aj ako súčasť pohrebného odevu ...   (viac)