Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Korunovačné slávnosti 2021

16.6.2021

Jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku zážitkovým spôsobom približuje korunovácie 10 uhorských kráľov, 1 kráľovnej a 7 kráľovských manželiek korunovaných v Bratislave v rokoch 1563-1830.

Slávnosti sa konajú každoročne v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, z dňa 25. júna 1741. Na 18. ročníku si v tomto roku verejnosť pripomenie 280. výročie práve korunovácie Márie ...   (viac)

Výstavy

...boli korunovaní v Bratislave

31.5.2021
Bratislavské korunovácie boli slávnostné udalosti súvisiace s korunovaním uhorského panovníka, ktoré sa konali v Bratislave v období rokov 1563 – 1830. Okolnosti, za ktorých sa Bratislava stala korunovačným mestom, nasledovali nešťastnú bitku pri Moháči, 29. augusta roku 1526, kedy uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku od Turkov a pri ktorej zahynul aj kráľ Ľudovít II. Jagelovský. Keďže kráľ nezanechal dediča trónu, ...   (viac)

Zbierky

Bratislava | pohľady do histórie

8.6.2021

Spoznávajte dejiny svojho mesta a vycestujte do minulosti prostredníctvom zbierky starých pohľadníc, fotografií a obrazov, na ktorých autor zachytil atmosféru a prostredie doby dávno minulej. Nájdete na nich pamiatky a premeny prostredia, ktoré buď vyvolajú plno spomienok alebo sa o nich touto cestou dozviete. Najnovšou zbierkou sa presunieme do našej metropoly v 19. a 20. storočí.

...   (viac)

Články

Začiatok leta vo zvykoch a tradičnej kultúre

21.6.2021
Obdobie začiatku leta je po celom svete sprevádzané rôznymi obradmi a zvykmi, ktoré sa spájajú s kultom ohňa a Slnka. Slovanská kultúra nebola výnimkou, dokonca pred príchodom kresťanstva, slovanské zvyky a obrady týkajúce ohňa a Slnka svojou veľkoleposťou predstihovali obdobné oslavy okolitých národov, kvôli čomu boli Slovania označovaní ako „uctievači Slnka“. Azda najvýznamnejšími oslavami boli tie spojené s letným ...   (viac)