Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Newsletter Júl 2020: Rok Divadla

5.8.2020

Pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 Vám v júlovom newsletteri ponúkame to najzaujímavejšie zo slovenského divadelníctva - profesionálneho i amatérskeho! Medzi výrazné postavy divadelnej fotografie patril aj Filip Lašut, ktorého fotografie sa zapísali do dejín amatérskeho divadla a poézie. Okrem jeho tvorby sme si pre Vás pripravili virtuálnu výstavu bábok a výtvarných návrhov zo zbierok Múzea bábkarských kultúr ...   (viac)

Výstavy

Bábky a bábkové divadlo

5.8.2020
Bábky a bábkové divadlo predstavovalo renesanciu v divadelnom umení v prvej polovici 20. storočia. Vyvíjalo sa najskôr v amatérskych divadelných súboroch, kedy sa nielen bábky, ale aj samotné divadlá konštruovali v priemyselnej a domácej výrobe. Bábkové divadlo sa v tej dobe tešilo nesmiernej obľube a popularite aj napriek tomu, že oproti klasickému divadlu so živými hercami má svoje zákony v zmysle scén, dekorácií, ...   (viac)

Zbierky

Divadelné umenie

5.8.2020

Divadlo alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia, realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, vysoko syntetické, časopriestorové, audio-vizuálne, pokiaľ je jeho základom dráma reprodukčno-interpretačné.

V nasledujúcej zbierke môžete nahliadnuť na zdigitalizované divadelné predstavenia z produkcie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

...   (viac)

Články

Tam, kde končí 1. svetová vojna, začína slovenské divadlo

28.7.2020
Rok 1918, ktorý predstavoval koniec 1. sv. vojny, rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik prvej Československej republiky priniesol nové podmienky pre rozvoj slovenského divadla. S cieľom založiť Slovenské národné divadlo (SND) na profesionálnej úrovni vzniklo v roku 1919 Družstvo Slovenského národného divadla. Následne v roku 1920 bolo založené SND, ktoré, ako sme už spomínali, bolo „slovenské“ len v názve. Napriek silnej ...   (viac)