Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Prebieha zverejnenie sčítacích hárkov z roku 1930

12.10.2021

Od jesene 2021 sme začali so zverejnením sčítacích hárkov z roku 1930 v nezačiernenej forme. Ich sprístupnenie prebieha priebežne, a to raz za týždeň v maximálne možnej kapacite, ktorú systém dokáže spracovať. Väčšia časť sčítacích hárkov z roku 1930 tak bude sprístupnená do konca roka 2021.

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov zo sčítania ľudu z roku 1930, na základe čoho môžu byť ...   (viac)

Výstavy

Drevený kostol Hronsek

4.10.2021
Drevený artikulárny kostol z rokov 1725-1726 je postavený na murovanom základe v tvare kríža. Jeho steny tvorí hrázdená konštrukcia, ktorá je na území Slovenska zriedkavá, čo poukazuje na vplyv západoeurópskej stavebnej tradície. Konštrukciu hrázdenia tvorí sústava stĺpikov, rámov a diagonálnych vzpier, ktoré chránia v štyroch úrovniach pultové striešky obiehajúce okolo celého obvodu stavby. Stavba je zastrešená vysokou ...   (viac)

Zbierky

V októbri si pripomíname vznik prvého spoločného štátu

16.10.2020

Zmeny po prvej svetovej vojne priniesli rozpad Rakúsko -Uhorska a vznik nových štátov. Pred 102 rokmi vznikla Československá republika. Je to kľúčový deň, kedy bola vyhlásená nezávislosť na domácej pôde a zároveň najdôležitejší dátum v moderných dejinách Slovákov, keďže vznik Československa nás zachránil pred národným zánikom.

Čo predchádzalo 28. októbru 1918?

Snahy Slovákov vymaniť sa spod ...   (viac)

Články

Drevená sakrálna architektúra

4.10.2021
Drevené sakrálne stavby vznikali na Slovensku v období od 16.-19. storočia. Ich výnimočnosť spočíva v tom, že sú postavené výlučne z dreva bez použitia jediného klinca. Zaujímavosťou je, že kovové klince sa pri stavbách tohto typu nepoužívali na znak úcty a pripomienky ukrižovania Ježiša Krista, ktorý bol práve klincami pribitý na kríž.   V rámci zástavby obcí sa zvyčajne stavali na vyššie položených miestach. Ich súčasťou ...   (viac)