Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Výstava | Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej

18.9.2019
Výstava prezentuje najcennejší objekt z vlastníctva Ilony Andrássyovej (1917 - 1990) - neskorogotický iluminovaný rukopis z konca 15. storočia. K jeho objavu prišlo pred niekoľkými rokmi vlastne len náhodou. Medzi osobnými listami, albumami známok a ďalšími dokumentmi sa v zásuvke starožitnej komody našla aj skvostne vyzdobená miniatúrna knižka s pergamenovými listami. Špeciálnou technikou grisaille - tón v tóne, šedou farbou - v nej neznámy ...   (viac)

Výstavy

Hronský Beňadik: kláštorný kostol býv. benediktínskeho opátstva

2.9.2019
Patrí k najpozoruhodnejším gotickým stavbám na území Slovenska. Fascinujúci je jeho priestor halového trojlodia s trojicou svätýň katedrálneho typu. Svätyne sú oddelené plnou stenou, čo vyplynulo z ich funkcie v kláštornom chráme benediktínov. Kostol je plný architektonických článkov a stavebnej plastiky. Jeho objednávatelia i stavitelia poznali umenie parlérovcov v Norimbergu i Prahe, ako aj kameňosochársky repertoár viedenskej huty pri kostole ...   (viac)

Zbierky

Nábytok v múzeu

18.9.2019

V súčasnej dobe nájdeme len málo humanitných vedcov, ktorí sa venujú aj tak „obyčajnému“ prejavu ľudskej činnosti, či spôsobu života akým je nábytok. Nábytok alebo mobiliár reflektuje nie len všeobecné dejinné trendy, ale aj estetické vnímanie majiteľa, či potrebu funkčnosti. Počas celej histórie bol mobiliár reflexiou spôsobu života spoločenskej elity, pre ktorú pracovali najlepší majstri svojho remesla. Modifikácie nábytku skrz dejiny ...   (viac)

Články

Brhlovce

2.9.2019
  V 16. storočí začali obyvatelia tohto regiónu hĺbiť pivnice do strmých skalných stien vulkanických terás. Čoskoro zistili, že priestory vo vulkanických tufoch sú suché, „klimatizované“, a teda príjemné aj na bývanie. V niektorých skalných obydliach sa dokonca dodnes býva, iné slúžia ako vínne pivnice alebo hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu i zdroj ...   (viac)