Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Výstava | Armáda v povstaní

20.8.2019

Dokumentárna výstava Múzea SNP a Vojenského historického ústavu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR je otvorená v priestoroch dvorany ministerstva na Námestí SNP 33 v Bratislave. Potrvá do konca augusta 2019 a je otvorená pre verejnosť od 10.00 do 18.00 (okrem pondelka).

Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ...   (viac)

Výstavy

Slovenské národné povstanie

1.7.2019

V histórií všetkých štátov, národov, politických hnutí, ale aj v živote jednotlivcov dochádza k udalostiam, ku ktorým sa vracajú, a ktoré sú stále živé v kolektívnej pamäti. Sú to udalosti, ktoré neodmysliteľne zasiahli do ich existencie, a preto predstavujú súčasť historického povedomia celých národov a v neposlednom rade vystupujú aj ako osobný míľnik.

Slovenské národné povstanie patrí ...   (viac)

Zbierky

Medaily a plakety k Výročiu SNP

13.8.2019

Slovenské národné povstanie je vyvrcholenie protifašistického odboja na Slovensku, ktorý sa v roku 1944 vyvinul do ozbrojeného povstania v spolupráci s najširšími vrstvami obyvateľstva. Dodnes nie je uceleným a objektívnym spôsobom vyhodnotená účasť jednotlivých vojenských, politických, domácich aj zahraničných organizátorov a účastníkov, ktorí Slovenské národné povstanie ...   (viac)

Články

Národný cintorín v Martine

1.7.2019
„Čo ste vy – boli sme aj my. Čo sme my – budete aj vy.“ Cintorín sa nachádza na návrší neďaleko katolíckeho kostola, okolo ktorého sa pôvodne rozprestieral cintorín z čias Veľkej Moravy. Jeho založenie súviselo s osvietenskými reformami Márie Terézie, kde stálo i nariadenie, aby sa cintoríny, rozprestierajúce sa okolo kostolov, premiestnili za obce a mestá. Ako mestský cintorín bol založený na konci 18. storočia a slúžil aj pre obyvateľov ...   (viac)