Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Už sa fašiang kráti | Múzeum Slovenskej dediny v Martine (SNM)

21.1.2021
Fašiangy boli odjakživa obdobím zábavy, hodovania a ich vrcholom je fašiangová zábava s maskami, ktoré predstavujú rôzne zvieratá. Dnes sa fašiangy oslavujú vo všetkých spoločenských vrstvách, avšak môže sa líšiť spôsob osláv. Na dedinách sa fašiangy oslavujú tradičnejšie, a to obchôdzkami a zábavami, ktoré vrcholia na spoločnej zábave v krčme. Výnimkou nie sú ani zabíjačky alebo sprievody v maskách, prípadne hry a súťaže. ...   (viac)

Výstavy

Tradičný ľudový odev

21.1.2021
Odev môžeme považovať za jeden z najkľúčovejších prejavov materiálnej kultúry všetkých národov. Skladba a výrazové prostriedky odevu stále reagovali a opisovali konkrétne historické, ekonomické a klimatické okolnosti jednotlivých národov. V neposlednom rade, odev opisuje a demonštruje aj vzťahy medzi hospodárstvom, kultúrou a spoločenským systémom. Podobne ako to môžeme vidieť v súčasnosti, aj v minulosti ľudia svojím odevom ...   (viac)

Zbierky

Dedinské fašiangové sprievody v maskách

21.1.2021
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej (Škaredej) stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane - vo voľnom preklade posledný nápoj. Fašiangové dni, "ostatky", boli preto dňami bujarej zábavy, kedy sa dojedali posledné zimné zásoby. V tomto období bol čas aj na svadby, keďže hlavné jarné roľnícke práce sa ešte nezačali. ...   (viac)

Články

Fašiangy

21.1.2021
História fašiang siaha až do obdobia dávnej minulosti, pričom mnohé zvyky majú svoj antický pôvod v slávnostiach, ktoré sa nazývali saturnálie, bakchanálie alebo liberálie. Samotné slovo fašiangy pochádza z nemeckého slova Faschang, čo znamená výčap a posledný nápoj, ktorý symbolizoval nadchádzajúci pôst pred Veľkou nocou. Najmä v minulosti sa tento pôst bral veľmi vážne a aj preto mali byť fašiangy dňami hojnosti a bujarej ...   (viac)