Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

22.1.2020

Pred 75 rokmi, keď sovietski vojaci prišli ráno 27. januára do Auschwitz-Birkenau sa v tábore smrti nachádzalo ešte okolo 7000 zajatcov. V tomto vyhladzovacom tábore zomrelo viac ako milión obetí fašistického režimu. Celkovo si holokaust vyžiadal smrť 6 miliónov Židov a 11 miliónov ďalších obetí nacistického režimu.

Na pamiatku všetkých obetí Organizácia spojených národov prijala 1. novembra 2005 rezolúciu, ...   (viac)

Výstavy

Slovenský štát

22.1.2020
Aj napriek silným hlasom proti rozdeleniu Čiech a Slovenska sa 14. marec 1939 stal dňom, kedy bol na nátlak Nemecka vyhlásený Slovenský štát. A síce bol považovaný za samostatný štát Slovákov, bol výsledkom najmä intervencie a zahraničnej politiky Nemeckej ríše a mal slúžiť na podporu snáh a cieľov Adolfa Hitlera. ...   (viac)

Zbierky

Synagógy na Slovensku

22.1.2020

Na našom území dodnes stojí viac, ako sto synagóg a modlitební, ktoré boli v minulosti využívané na náboženské účely židovskou obcou. Dispozícia chrámov súvisí s jeho určením, delí sa na hlavný modlitebný priestor a menšie priestory určené na výučbu alebo oddelené ženské modlitebne. Zvláštny priestor má miesto, kde sa ukrýva zvitok Tóry, pri ktorom svieti červené večné svetlo. Avšak následkom smutných historických ...   (viac)

Články

Dominik Skutecký

22.1.2020
    Narodil sa 14. februára 1849 do židovskej rodiny majiteľa mydlární v Gajaroch na Záhorí, neskôr sa však presťahoval a natrvalo usadil v Banskej Bystrici, ktorá mu prirástla k srdcu. Medzitým sa však ako mladý chlapec s rodinou presťahoval do Viedne, kde mu miestna Akadémia výtvarných umení dala dobrý základ pre osvojenie si dokonalej techniky maliarstva. Už pri ranných maľbách tak u Skuteckého možno nájsť náročné motívy ...   (viac)