Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Scénická prehliadka výstavy M. R. Štefánik Generál – Osloboditeľ

10.1.2020

SNM - Historické múzeum v spolupráci s Múzeom Slovenských národných rád Vás pozývajú na netradičnú komentovanú prehliadku s múzejným pedagógom Mariánom Imriškom, ktorý bude výstavou sprevádzať v kostýme M. R. Štefánika. Podujatie sa uskutoční na Bratislavskom hrade a je vhodné aj pre rodiny s deťmi od 7 rokov. Viac informácií nájdete v kalendári podujatí.

...   (viac)

Výstavy

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika

10.1.2020
V roku 2019 si okrem iného pripomenieme aj okrúhle 100 ročné výročie úmrtia významného politika, generála, astronóma, letca, prvého československého ministra vojny, zakladateľa československého štátu a jednu z najdôležitejších osobnosti slovenskej histórie - MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA ...   (viac)

Zbierky

Tradičná ľudová architektúra

29.7.2019

Výnimočnosť materiálnej kultúry slovenského národa reprezentuje okrem iného aj tradičné ľudové staviteľstvo.

Tradičné staviteľstvo na Slovensku možno definovať ako doklad stavebnej činnosti s charakteristickými znakmi, ktoré sú založené na geografických špecifikách Slovenska. Jedným z najšpecifickejších znakov tejto cieľavedomej a praktickej činnosti je skutočnosť, ...   (viac)

Články

Vplyv ľudovej slovesnosti na predstaviteľov slovenskej umeleckej literatúry

16.1.2020
    Táto forma ľudovej kultúry sa môže považovať ako kolektívny výtvor ľudí rôznych sociálnych vrstiev, ktorý vznikal už v dávnej histórii a šíril sa z pokolenia na pokolenie ústnym podaním. V slovenskej kultúre zaujíma svoje nenahraditeľné postavenie. Bola vytvorená roľníckou kultúrou a po stáročia sa formovala v dedinskom prostredí. Pre ľudovú slovesnosť je typické, že odráža historickú skutočnosť a tvorí ľudovú históriu, ...   (viac)