Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Nový prírastok z digitalizácie židovskej kultúry

17.5.2021

Za uplynulý mesiac pribudla na portáli Slovakiana nová zbierka z digitalizácie Múzea židovskej kultúry. Aktuálne je viac ako 150 kultúrnych objektov dostupných v 3D formáte a čoskoro budú pribúdať i ďalšie 2D objekty. Celú zbierku digitalizovaných objektov si môžete pozrieť tu.

...   (viac)

Výstavy

SYNAGÓGY SLOVENSKA

22.4.2021
V ešte nie tak dávnej minulosti sa štíty synagóg pýšili nad takmer každým väčším mestom či dedinou. V súčasnosti môžeme obdivovať už len pár, ktoré stále stoja vo svojej pôvodnej, pozmenenej či úplne zmenenej podobe. Synagógy predstavujú špecifický druh pamiatok s tradičnou typológiou sakrálnych budov, typickými kupolami a impozantným zdobením. Z viac ako sto synagóg, slúži svojmu pôvodnému účelu len sedem. Napriek tomu, že ...   (viac)

Zbierky

Čo je Slovakiana

12.7.2019

Hlavnou myšlienkou digitalizácie kultúrneho dedičstva je jeho ochrana a zachovanie pre budúce generácie, ako aj zabezpečenie jeho dostupnosti širokej verejnosti. Národné osvetové centrum bolo prijímateľom národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktoré sa od ostatných projektov líšili tým, že nerealizovali samotnú digitalizáciu kultúrneho ...   (viac)

Články

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

22.4.2021
Prostredníctvom expozícií a programov sa Múzeum židovskej kultúry snaží návštevníkom priblížiť históriu a kultúru židovského obyvateľstva, ktoré je už viac ako 10 storočí súčasťou spoločnosti žijúcej na území dnešného Slovenska. Židovskú menšinu spoločnosť pozná predovšetkým v kontextoch rasového, kultúrneho útlaku v období druhej svetovej vojny a holokaustu. Je však dôležité poznať aj kultúrne bohatstvo, ktoré toto etnikum ...   (viac)