Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Hrad Vinné

30.09.2020
|
Linda Suchá
Viniansky hrad patrí k najstarším historickým pamiatkam okolia. Presné datovanie jeho výstavby nie je známe, ale vieme, že jeho primárnou úlohou bolo pomáhať o...
viac

Uhrovecký hrad

30.09.2020
|
Linda Suchá
Počiatky hradu siahajú do druhej polovice 13. storočia. Medzi jeho majiteľov patrili známe mená, ako Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho dostal za výmenu svojich m...
viac

Mestská sporiteľňa v Bratislave

25.09.2020
|
Linda Suchá
Projekt Mestskej sporiteľne vzišiel zo súťaže v roku 1927. Zákazku na výstavbu budovy, v ktorej bola plne využitá voľnosť tvorby architekta, získal Juraj Tvaro...
viac

Mincovňa v Kremnici

17.08.2020
|
Linda Suchá
Keď bola v roku 1328 Kremnica povýšená z osady na slobodné kráľovské mesto, získala zároveň privilégium na prevádzkovanie mincovne. Zásluhou uhorského kráľa Ka...
viac

Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom

22.07.2020
|
Linda Suchá
Kaštieľ v Moravanoch, ktorý slúžil na správu hradného panstva Hlohovec dal v období renesancie pravdepodobne postaviť rod Thurzovcov. Pôvodne pozostával z dvoc...
viac

Pustý kostol vo Veľkej Čalomiji

02.07.2020
|
Linda Suchá
Pustý kostol zasvätený Všetkým svätým bol postavený v 12.-13 storočí na pohanskom pohrebisku, čím sa zaraďuje k najstarším sakrálnym stavbám na Slovensku. Prvá...
viac

Dražovský kostolík

24.06.2020
|
Linda Suchá
Na mieste dnešného kostolíka pôvodne dominoval iný kostol postavený v polovici 11. storočia, no nevylučuje sa ani starší pôvod jeho vzniku. Z tejto prvotnej st...
viac

Belianska jaskyňa

16.06.2020
|
Linda Suchá
Belianska jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu. Princíp vytvorenia jaskyne sa do...
viac

Bystrianska jaskyňa

09.06.2020
|
Linda Suchá
Bystrianska jaskyňa je najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Pozostáva z 2 častí – Starej a Novej jaskyne, ktoré boli vytvorené tektonicko-eróznou č...
viac

Harmanecká jaskyňa

04.06.2020
|
Linda Suchá
Podzemné priestory Harmaneckej jaskyne boli vytvorené v puklinovo-rútivom charaktere v druhohorných vápencoch stredného triasu, koróziou pomaly tečúcej až takm...
viac

Hrad Brekov

30.04.2020
|
Linda Suchá
Brekovský hrad (i.n.: castrum Barko, possesio Borko cum castro, Borkó, Barkou, Barkó) stál na dôležitej obchodnej ceste z Potisia do Halíče, vedúcej cez údolie...
viac

Kostol a kláštor Katarínka

22.04.2020
|
Linda Suchá
Barokový kláštor vznikol na mieste starej gotickej kaplnky s cintorínom z 15. storočia, ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch. Zakladaciu listinu pre kláštor...
viac

Hrad Lietava

22.04.2020
|
Linda Suchá
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Kolonádový most v Piešťanoch

01.04.2020
|
Linda Suchá
Kolonádový most, tiež známy pod názvom Sklený most, je bezbariérový peší most považovaný za technické ale zároveň i estetické dielo, ktoré poskytovalo ozdravný...
viac

Hrad Likava

03.03.2020
|
Linda Suchá
Hrad Likava (Likova, Likavka, Lichwa) bol postavený za účelom strážiť dôležitú obchodnú cestu vedúcu Považím, Liptovom, Oravou smerom na sever do Poľska. Prvá ...
viac

Hrad Šášov

30.01.2020
|
Linda Suchá
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Hrad Hrušov

25.10.2019
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Gerulata v Rusovciach

23.08.2019
|
Slovakiana sk
Hranice Rímskej ríše, známe pod pojmom Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúrneho dedičstva krajín troch kontinentov. Tvoril ich systém táborov a strážnych...
viac

Národný cintorín v Martine

21.08.2019
|
Slovakiana sk
„Čo ste vy – boli sme aj my. Čo sme my – budete aj vy.“ Cintorín sa nachádza na návrší neďaleko katolíckeho kostola, okolo ktorého sa pôvodne rozprestieral cin...
viac

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

08.08.2019
|
Slovakiana sk
Dejiny chrámu sa začínajú hlboko v stredoveku. Potom, čo požiar v okolo roku 1380 zničil starší kostol, pristúpilo mesto k výstavbe reprezentatívneho gotického...
viac

Brhlovce

20.06.2019
|
Slovakiana sk
  V 16. storočí začali obyvatelia tohto regiónu hĺbiť pivnice do strmých skalných stien vulkanických terás. Čoskoro zistili, že priestory vo vulkanických tufoc...
viac

Oponický hrad

19.06.2019
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Nový zámok v Banskej Štiavnici

10.06.2019
|
Slovakiana sk
Šesťposchodová architektonická ikona, svojou siluetou pripomínajúca raketu, bola postavená v rokoch 1564-1571 ako súčasť fortifikačného systému mesta Banskej Š...
viac

Hrad Gýmeš

14.05.2019
|
Slovakiana sk
  V období medzi 9. až 13. storočím existovalo na mieste Pustý Gýmeš desať menších osád, z ktorých sa dodnes zachovala len obec Jelenec (Gimes), v minulosti po...
viac

Hrad Branč

05.04.2019
|
Slovakiana sk
  „Stojí zámok zakliaty medzi horami, v zámku je poklad zlatý medzi skalami.“  (V. Paulíny-Tóth)   Hrad s rozlohou 7 500m2  pozostával z dolného a stredného hr...
viac

Mohyla M.R.Štefánika

22.03.2019
|
Slovakiana sk
    Bradlo, najvyšší vrch Myjavskej pahorkatiny vypínajúci sa medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská, dominuje okolitej krajine vďaka monumentálne...
viac

Hrad Čabraď

21.03.2019
|
Slovakiana sk
Hrad Čabraď, Dátum vyhlásenia za NKP: 27.9.1963, Digitalizácia: PÚ SR, 2013-2018   Vznik hradu Čabraď je spájaný s dvomi hradmi s takmer zhodnými názvami, situ...
viac

Hrad Beckov

18.03.2019
|
Slovakiana sk
  Prvé písomné zmienky pochádzajú už z konca 9. storočia, z čias vlády uhorského kráľa Bela III., kedy sa hrad, vtedy nazývaný Blundus, spomína v súvislosti s ...
viac

Hrad Tematín

12.09.2018
|
Slovakiana sk
  Prvá zachovaná písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270, no predpokladá sa, že výstavba gotického hradu prebehla už v 40. rokoch 13. storočia. Stredoveký...
viac

Hrad Lednica

12.09.2018
|
Slovakiana sk
Kráľovský hrad (1259 de Lednyche, 1316 Lednuche, 1393 castrum Lednyche, 1408 castrum Lednycze) z druhej polovice 13. storočia plnil predovšetkým ochrannú funkc...
viac

Hrad Revište

12.09.2018
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac