Sharing Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Hrad Tematín

12.09.2018
|
Slovakiana sk
  História hradu Prvá zachovaná písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270, no predpokladá sa, že výstavba gotického hradu prebehla už v 40. rokoch 13. storo...
viac

Hrad Lednica

12.09.2018
|
Slovakiana sk
História a súčasnosť hradu Iné názvy: 1259 de Lednyche, 1316 Lednuche, 1393 castrum Lednyche, 1408 castrum Lednycze Kráľovský hrad z druhej polovice 13. storoč...
viac

Hrad Revište

12.09.2018
|
Slovakiana sk
História a súčasnosť hradu: Presný rok výstavby hradu nie je známy, no odhaduje sa na druhú polovicu 13. storočia, kedy pozostával len z obytnej veže, hospodár...
viac