Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Tekov | pamiatky v regióne

06.08.2021
|
Linda Suchá
Pôvodne centrum regiónu bol Tekovský hrad (11. storočie), ktorý sa nachádzal na území dnešnej obce Starý Tekov. Po jeho zničení (r. 1320) bolo sídlo stolice pr...
viac

Hrad Vinné

30.09.2020
|
Linda Suchá
Viniansky hrad patrí k najstarším historickým pamiatkam okolia. Presné datovanie jeho výstavby nie je známe, ale vieme, že jeho primárnou úlohou bolo pomáhať o...
viac

Uhrovecký hrad

30.09.2020
|
Linda Suchá
Počiatky hradu siahajú do druhej polovice 13. storočia. Medzi jeho majiteľov patrili známe mená, ako Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho dostal za výmenu svojich m...
viac

Mestská sporiteľňa v Bratislave

25.09.2020
|
Linda Suchá
Projekt Mestskej sporiteľne vzišiel zo súťaže v roku 1927. Zákazku na výstavbu budovy, v ktorej bola plne využitá voľnosť tvorby architekta, získal Juraj Tvaro...
viac

Mincovňa v Kremnici

17.08.2020
|
Linda Suchá
Keď bola v roku 1328 Kremnica povýšená z osady na slobodné kráľovské mesto, získala zároveň privilégium na prevádzkovanie mincovne. Zásluhou uhorského kráľa Ka...
viac

Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom

22.07.2020
|
Linda Suchá
Kaštieľ v Moravanoch, ktorý slúžil na správu hradného panstva Hlohovec dal v období renesancie pravdepodobne postaviť rod Thurzovcov. Pôvodne pozostával z dvoc...
viac

Pustý kostol vo Veľkej Čalomiji

02.07.2020
|
Linda Suchá
Pustý kostol zasvätený Všetkým svätým bol postavený v 12.-13 storočí na pohanskom pohrebisku, čím sa zaraďuje k najstarším sakrálnym stavbám na Slovensku. Prvá...
viac

Dražovský kostolík

24.06.2020
|
Linda Suchá
Na mieste dnešného kostolíka pôvodne dominoval iný kostol postavený v polovici 11. storočia, no nevylučuje sa ani starší pôvod jeho vzniku. Z tejto prvotnej st...
viac

Belianska jaskyňa

16.06.2020
|
Linda Suchá
Belianska jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu. Princíp vytvorenia jaskyne sa do...
viac

Bystrianska jaskyňa

09.06.2020
|
Linda Suchá
Bystrianska jaskyňa je najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Pozostáva z 2 častí – Starej a Novej jaskyne, ktoré boli vytvorené tektonicko-eróznou č...
viac

Harmanecká jaskyňa

04.06.2020
|
Linda Suchá
Podzemné priestory Harmaneckej jaskyne boli vytvorené v puklinovo-rútivom charaktere v druhohorných vápencoch stredného triasu, koróziou pomaly tečúcej až takm...
viac

Hrad Brekov

30.04.2020
|
Linda Suchá
Brekovský hrad (i.n.: castrum Barko, possesio Borko cum castro, Borkó, Barkou, Barkó) stál na dôležitej obchodnej ceste z Potisia do Halíče, vedúcej cez údolie...
viac

Kostol a kláštor Katarínka

22.04.2020
|
Linda Suchá
Barokový kláštor vznikol na mieste starej gotickej kaplnky s cintorínom z 15. storočia, ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch. Zakladaciu listinu pre kláštor...
viac

Hrad Lietava

22.04.2020
|
Linda Suchá
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Kolonádový most v Piešťanoch

01.04.2020
|
Linda Suchá
Kolonádový most, tiež známy pod názvom Sklený most, je bezbariérový peší most považovaný za technické ale zároveň i estetické dielo, ktoré poskytovalo ozdravný...
viac

Hrad Likava

03.03.2020
|
Linda Suchá
Hrad Likava (Likova, Likavka, Lichwa) bol postavený za účelom strážiť dôležitú obchodnú cestu vedúcu Považím, Liptovom, Oravou smerom na sever do Poľska. Prvá ...
viac

Hrad Šášov

30.01.2020
|
Linda Suchá
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Hrad Hrušov

25.10.2019
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Gerulata v Rusovciach

23.08.2019
|
Slovakiana sk
Hranice Rímskej ríše, známe pod pojmom Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúrneho dedičstva krajín troch kontinentov. Tvoril ich systém táborov a strážnych...
viac

Národný cintorín v Martine

21.08.2019
|
Slovakiana sk
„Čo ste vy – boli sme aj my. Čo sme my – budete aj vy.“ Cintorín sa nachádza na návrší neďaleko katolíckeho kostola, okolo ktorého sa pôvodne rozprestieral cin...
viac

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

08.08.2019
|
Slovakiana sk
Dejiny chrámu sa začínajú hlboko v stredoveku. Potom, čo požiar v okolo roku 1380 zničil starší kostol, pristúpilo mesto k výstavbe reprezentatívneho gotického...
viac

Brhlovce

20.06.2019
|
Slovakiana sk
  V 16. storočí začali obyvatelia tohto regiónu hĺbiť pivnice do strmých skalných stien vulkanických terás. Čoskoro zistili, že priestory vo vulkanických tufoc...
viac

Oponický hrad

19.06.2019
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac

Nový zámok v Banskej Štiavnici

10.06.2019
|
Slovakiana sk
Šesťposchodová architektonická ikona, svojou siluetou pripomínajúca raketu, bola postavená v rokoch 1564-1571 ako súčasť fortifikačného systému mesta Banskej Š...
viac

Hrad Gýmeš

14.05.2019
|
Slovakiana sk
  V období medzi 9. až 13. storočím existovalo na mieste Pustý Gýmeš desať menších osád, z ktorých sa dodnes zachovala len obec Jelenec (Gimes), v minulosti po...
viac

Hrad Branč

05.04.2019
|
Slovakiana sk
  „Stojí zámok zakliaty medzi horami, v zámku je poklad zlatý medzi skalami.“  (V. Paulíny-Tóth)   Hrad s rozlohou 7 500m2  pozostával z dolného a stredného hr...
viac

Mohyla M.R.Štefánika

22.03.2019
|
Slovakiana sk
    Bradlo, najvyšší vrch Myjavskej pahorkatiny vypínajúci sa medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská, dominuje okolitej krajine vďaka monumentálne...
viac

Hrad Čabraď

21.03.2019
|
Slovakiana sk
Hrad Čabraď, Dátum vyhlásenia za NKP: 27.9.1963, Digitalizácia: PÚ SR, 2013-2018   Vznik hradu Čabraď je spájaný s dvomi hradmi s takmer zhodnými názvami, situ...
viac

Hrad Beckov

18.03.2019
|
Slovakiana sk
  Prvé písomné zmienky pochádzajú už z konca 9. storočia, z čias vlády uhorského kráľa Bela III., kedy sa hrad, vtedy nazývaný Blundus, spomína v súvislosti s ...
viac

Hrad Tematín

12.09.2018
|
Slovakiana sk
  Prvá zachovaná písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270, no predpokladá sa, že výstavba gotického hradu prebehla už v 40. rokoch 13. storočia. Stredoveký...
viac

Hrad Lednica

12.09.2018
|
Slovakiana sk
Kráľovský hrad (1259 de Lednyche, 1316 Lednuche, 1393 castrum Lednyche, 1408 castrum Lednycze) z druhej polovice 13. storočia plnil predovšetkým ochrannú funkc...
viac

Hrad Revište

12.09.2018
|
Slovakiana sk
Celý článok nájdete v našom novom blogu Záchrana hradov na Slovensku tu.
viac