Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Kolonádový most v Piešťanoch

Dátum pridania: 01.04.2020

Národná kultúrna pamiatka preklenujúca rieku Váh patrí k neodmysliteľným symbolom kúpeľov Piešťany a k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Spája Kúpeľný ostrov s mestom a so svojou dĺžkou 156 metrov sa považuje za najdlhší krytý most na Slovensku.


Kolonádový most, tiež známy pod názvom Sklený most, je bezbariérový peší most považovaný za technické ale zároveň i estetické dielo, ktoré poskytovalo ozdravný zážitok zo spoločenskej komunikácie v krásnom prírodnom prostredí. Už samotný názov vystihuje jeho spoločenskú funkciu, miesto stretávania i oddychu pacientov a návštevníkov Kúpeľného ostrova.

 

 

Na mieste dnešného Kolonádového mosta bol pôvodne vybudovaný drevený most, na ktorom sa  vyberalo mýtne pre rodinu Erdödyovcov. Neskôr sa však stal nevyhovujúcim pre jeho úzku konštrukciu a časté ohrozovanie chodcov dobytkom s vozmi.

Koncom 30. rokov 20. storočia prišiel s myšlienkou prestavby mosta nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Požadoval nahradiť pôvodný most za atypický most s úzkou vozovkou a krytými chodníkmi s obchodíkmi slúžiaci ako promenáda pre hostí kúpeľného mesta.

Podľa pôvodného projektu mal mať most dva tunely po stranách a vozovku uprostred. Tento zámer však Winter zamietol kvôli prievanu v tuneloch a nedostatočnému osobnému kontaktu medzi ľuďmi. Z toho dôvodu oslovil mladého slovenského architekta Emila Belluša, ktorému sa dnes priznáva autorstvo celého diela.

Spodnú časť naprojektoval švajčiarsky inžinier Schwartz, architektúra nadstavby je dielom Emila Belluša, o umeleckú výzdobu skiel sa zaslúžil Martin Benka a realizátor výstavby bola firma Pittel a Brausewetter v rokoch 1930 – 1933 s nákladmi na výstavbu cez 3 milióny Kčs.

 

 

V roku 1933 boli v strede mosta umiestnené umelecké diela, lepty do skla „Piesne Detvy“ a „Na salaši“ zhotovené v pražskej ryteckej umeleckej škole podľa návrhu akademického maliara Martina Benku.

Lepty zachránil pred bombardovaním v roku 1945 vedúci kúpeľov Filip Hanic a spätne boli inštalované po rekonštrukcii mosta v roku 1956. V súčasnosti sa už k originálom leptov nedostaneme, nakoľko boli na moste osadené ich kópie z dôvodu ohrozenia vandalizmom.

Nápisy nachádzajúce sa na oboch priečeliach mosta navrhol historik Daniel Rapant. Pre text zo strany od mesta sa inšpiroval názvom latinskej básne z roku 1642 od Adama Trajana -  SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE (Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele). Zo strany ostrova je nápis pochádzajúci z evanjelia podľa Matúša, v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého - SURGE ET AMBULA (Vstaň a choď), čo symbolizuje uzdravujúcu silu kúpeľov.