Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Dražovský kostolík

Dátum pridania: 24.06.2020

Na okraji strmého zrázu Tribečského pohoria sa z areálu slovanského hradiska týči jeden z najstarších románskych kostolov, ktorý je dominantou Dražoviec - Kostol sv. Michala archanjela.


Na mieste dnešného kostolíka pôvodne dominoval iný kostol postavený v polovici 11. storočia, no nevylučuje sa ani starší pôvod jeho vzniku. Z tejto prvotnej stavby sa zachovala iba prízemná časť muriva a základy s maltovou dlážkou, na ktorých bol v 12. storočí vybudovaný nový kostol z kameňa s malou prímesou tehál.

Vplyvom času sa poškodila i druhá stavba kostola, pričom sa zachovali múry do výšky 3 až 3,5 metra po celom obvode vrátane apsidy. Netrvalo dlho a chýbajúce časti múrov sa doplnili už len tehlami. Kostolík bol obnovený približne do podoby, v akej ho poznáme dnes  - románsky emporový kostol s jednoloďovým priestorom ukončeným polokruhovou apsidou1.

 

 

Zhruba v tomto čase (12. - 13. storočie) prešiel kostolík pod správu zoborského kláštora benediktínov, s čím pravdepodobne súvisí dvojmiestna prístavba k južnej stene lode, ktorá mohla slúžiť ako pustovňa. Keďže stavba prekryla pôvodné okná, bolo nevyhnutné vyrezať nové. Na prelome 14. - 15. storočia zanikla prístavba, ktorá dosahovala približne takú istú dĺžku ako samotný kostolík (10 metrov). Následne sa nové okná zamurovali a pôvodné boli opäť obnovené.

Dražovský kostolík prešiel počas storočí ďalšími početnými stavebnými úpravami. Na zadnej strane lode sa vybudovala empora2, kvôli čomu bolo potrebné posunúť vstup o 20 cm. V polovici 13. storočia bola postavená veža s oknami v tvare trojlístka a väčšie stavebné úpravy v roku 1780 rozšírili vstupný otvor, upravili emporu, okná na veži do dnešnej podoby a vymenilo sa vnútorné vybavenie vrátane oltára.

O 23 rokov neskôr sa všetky bohoslužby presunuli do nového kostola postaveného priamo v obci a v kostolíku na kopci sa slúžila svätá omša len na sviatok svojho patróna - sv. Michala, čo pretrváva dodnes.

V okolí kostolíka sa nachádzalo množstvo hrobov z 11. až 17. storočia, presný počet nie je možné v súčasnosti zistiť. Dodnes ich bolo odkrytých 392 a prípadné staršie hroby mohli byť zničené ešte v priebehu stredoveku opakovaným pochovávaním. Výskumom sa dokázalo, že na cintoríne sa pochovávalo približne 500 rokov, čo dokazujú archeologické nálezy na pohrebisku.

Historici vidia v Dražovskom kostolíku obdobu k hradisku pri Ducovom, nakoľko bol tiež postavený uprostred stredovekého hradiska.

 

 

Legenda

„Ku kostolíku sa viaže aj legenda, ktorá sa rozprávala medzi ľuďmi z Dražoviec. Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvetlila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam Pannu Máriu držiacu dieťatko. Tieto zjavenia sa stále opakovali a dedinčania si to nevedeli vysvetliť. Až raz jeden pastier, ktorý v okolí kostola pásol svoje stádo, začul vychádzať z kostolíka zvláštnu hudbu . Keď k nemu dobehol a nazrel dovnútra, uvidel tam postavu Panny Márie ako smutne ukazuje na ošarpané steny s opadanou omietkou a polorozpadnutú strechu. Dedinčania si v tom zhrozene uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a od zrekonštruovania sa oň pravidelne starajú.“ cit.wikipedia, 2020

 

Obnova Kostola sv. Michala

Šťastím je, že kostolík nepostihol rovnaký osud, ako mnoho iných románskych stavieb na našom území. Jednak začiatkom 19. storočia, keď bol postavený nový kostol v obci, ale i v čase, keď sa začal ťažiť kameň z kopca, na ktorom stojí, z dôvodu stavby železničnej trate v 20. storočí.

Prvotný výskum na hradisku realizoval Štefan Janšák v 20. rokoch 20. storočia. Po zameraní označil jeho stav za alarmujúci:

„Pozornosť terajšieho obyvateľstva upútaná je dnes skôr ku kresťanskému cintorínu s jeho nápadnými zbytkami pochovaných osôb a s nimi zakopaných vecí, než k starému, predhistorickému sídlu. Rozpustila mládež hrá sa veselo s celými lebkami a hnátmi, ku ktorým sa ani ošípané nejako úctivé nechovajú. Dospelí zasa shromažďujú zbrane a drobné ozdoby (všetko z doby historickej), ktoré sa do hrobov dostaly. Podľa ústnych informácií, sobraných na mieste, je aspoň značný počet takýchto predmetov v rukách viacerých občanov dražovských.

Nálezy možno s bezpečnosťou zistiť len vo vrcholovom vale, ktorý skrýva i zbytky pohrebišťa kresťanského. Je to, ako už bolo spomenuté, do červena spálená hlina a piesok, množstvo popola, smiešaného s pieskom, črepy, ktoré sa nedajú bezpečne podľa dosiaľ získaného materiálu určiť a úlomky krápnikov v popole."

Dnešný stav kostolíka je po pamiatkovej obnove z rokov 1993 – 1999.  Stavba je v pomerne dobrom stave, i keď obnova kostolíka nebola vykonaná v dostačujúcej kvalite. Možno kvôli nedostatočnému stavebnému dozoru a opakujúcim sa atakom vandalov.

Kostolík bol vyobrazený na slovenskej 100 korunovej bankovke vydanej v roku 1941 a 50 korunovej z roku 1993.

 

Prístup

Kostol sv. Michala nájdete na západnom výbežku Zoborského pohoria v Dražovciach (mestská časť Nitry). Od smerovníka pri kultúrnom dome vedie zelenou značená cestička s miernym prevýšením až do lesa. Príjemnú nenáročnú prechádzku zvládnete do 1 hodiny. Kostolík je na voľne dostupnom mieste, dovnútra sa dá dostať po predchádzajúcom dohovore s p. farárom.

 

1Apsida -  polkruhový, podkovovitý, niekedy aj viacuholníkový výklenok slúžiaci v stredoveku ako ukončenie východnej strany kostola, v ktorom býval umiestnený oltár.

2Empora - vyvýšené miesto v interiéri stavby, zvyčajne na západnej strane lode najmä románskych kostolíkov. Niesla ju valená alebo krížová rebrová klenba s piliermi a stĺpmi. Podľa staršej literatúry bola určená pre šľachticov, aby boli oddelení počas svätej omše od prostého ľudu.

 

---

 

Zdroje

  • Paulusová, S.: Kostol svätého Michala v Nitre - Drážovciach. In: Pamiatky a múzeá, 1999. ISSN 1337-124X
  • Kraskovská, Ľ.: Výskum na hradisku v Drážďovciach. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, 1961. ISBN 978-80-8114-100-3
  • www.hradiska.sk
  • www.apsida.sk
  • www.wikipedia.sk

 

 

 

 

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.