Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Hrad Beckov

Dátum pridania: 18.03.2019

Legendami opradená a na dejiny bohatá zrúcanina hradu sa vypína na strmom 60m vysokom vápencovom brale v obci Beckov na Považí.


 

Prvé písomné zmienky pochádzajú už z konca 9. storočia, z čias vlády uhorského kráľa Bela III., kedy sa hrad, vtedy nazývaný Blundus, spomína v súvislosti s postupom staromaďarských kmeňov počas vpádu na Veľkú Moravu.

Do konca 13. storočia boli dobudované priestory horného hradu, severný palác a v juhovýchodnej časti horného hradu postavená útočisková veža typu bergfrit1.  V 14. storočí sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý zabezpečil zdokonalenie obrany vybudovaním parkánových múrov na zraniteľnej východnej strane hradu, kde vznikla aj hradná studňa. Po jeho smrti v roku 1321 sa hrad opäť stal kráľovským majetkom v správe hradných kastelánov.

V roku 1388 sa stal novým majiteľom hradu veľmož poľského pôvodu, sedmohradský vojvoda, Stibor zo Stiboríc, ktorý ho dostal darom od kráľa Žigmunda za to, že vyslobodil z väzenia v Dalmácii kráľovnú Máriu, v tom čase Žigmundovu snúbenicu. Stibor si hrad vybral za svoje rodové sídlo a vďaka svojmu bohatstvu z neho vytvoril prepychový hrad, zodpovedajúci vysokému postaveniu pána hradu. Tak vznikol renesančný hradný komplex s honosným nádvorím, vežou typu donjon2 a hradnou kaplnkou, ktorej interiér zdobili vysoké kružbové okná a ojedinelá obkročná sieťová rebrová klenba. Figurálne motívy na freskách, zreteľné do 19. storočia, vyobrazovali sv. Juraja, archanjela Michaela a Jána Krstiteľa. Najcennejším objektom v kaplnke bola socha Madony vyrobená zo vzácneho limbového dreva.

Stiborovci, v tom čase najmocnejší rod Uhorska, spravovali hrad len do smrti Stiborovho syn Stibora mladšieho do roku 1434. Jeho smrťou vymrela mužská línia rodu a hrad sa opäť stal kráľovským.

O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlovi z Dolnej Lendavy, ktorý sa stal manželom Kataríny, dcéry Stibora mladšieho. Ich potomkovia, známi pod menom Bánfi, spravovali hrad viac ako 200 rokov. Bánfiovcov na hrade napokon stretol rovnaký osud ako rod Stiborovcov, vymreli po meči.

Následne sa hrad dedil, čím klesal záujem o jeho údržbu a strácal na hodnote. Osudným sa stal rok 1729. Ničivý požiar sa z mestečka preniesol na hrad, ktorý vyhorel a ako obytné sídlo nadobro zanikol. Počas záchranných prác v roku 1935 bola na kaplnke vybudovaná strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Archeologický prieskum a následná rozsiahla prestavba prebehli v 70. rokoch 20. storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť verejnosti.

 

Rohbock, Ludwig, Beckov, grafika, Spravuje: SNG

Povesť: Asi najznámejšou z množstva povestí viažucich sa k hradu je povesť o šašovi Beckovi, ktorý chrániac si vlastné dieťa zabil Stiborovho obľúbeného psa (niektoré zdroje uvádzajú, že psa nezabil, ale udrel po tom, ako ho ukryzol). Ten ho za to dal hodiť zo skaly, pričom pri páde šašo zakričal slová „do roka a do dňa“. A presne rok na to uštipla Stibora do oka vretenica, pričom zaslepený spadol z rovnakej skaly.

 

Prístup:

Výstup na Beckovský hrad patrí k tým jednoduchším. Cesta je dobre označená a začína v obci Beckov, kde sa nachádza zelená turistická značka a informačné tabule odkazujúce priamo na hrad.