Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Hrad Gýmeš

Dátum pridania: 14.05.2019

Majestátna zrúcanina pôvodne gotického hradu Gýmeš je situovaná v pohorí Tríbeč na strmom kopci Dúň vo výške 514 m.n.m. Rodové sídlo Forgáčovcov sa už od polovice 13. storočia vypína na mieste staršieho hradiska neďaleko obce Jelenec v Nitrianskom kraji.


 

V období medzi 9. až 13. storočím existovalo na mieste Pustý Gýmeš desať menších osád, z ktorých sa dodnes zachovala len obec Jelenec (Gimes) v minulosti pozostávajúca z dvoch osád od seba oddelených lesom - Horný a Dolný Gýmeš.

Vznik spočiatku menšieho hradu Gýmeš sa datuje do obdobia rokov 1253 – 1270. S jeho výstavbou začal Ondrej, zakladateľ rodu Forgáčovcov, ktorý získal majetky za záchranu života Bela IV. v bitke pri Slanej.   

Najstaršie jadro hradu spolu s trojuholníkovým nádvorím bolo ohraničené ranogotickým opevnením a na vyvýšenine z južnej strany sa nachádzala hranolová veža s obytnou a obrannou funkciou. Začiatkom 14. storočia sa začalo s opevňovaním menších budov v podhradí, prepojili sa dva hrady, ktoré boli postavené v tesnej blízkosti a pribudol rozsiahly gotický palác. Hrad v takejto podobe stál až do 15. storočia.

 

 

Hrad Gýmeš ako prvý dobyl Matúš Čák Trenčiansky v roku 1302. O jeho ďalšom osude sa historické pramene rozchádzajú. Údajne sa Ondrejov vnuk Štefan Forgáč pridal na stranu Matúša Čáka, za čo mu kráľ Ľudovít Veľký skonfiškoval majetky. Iný prameň uvádza, že kráľ získal hrad Gýmeš až po smrti Matúša Čáka. I keď sa zdroje o nadobudnutí vlastníctva hradu nezhodujú, s istotou vieme, že Gýmeš sa v tom čase stal majetkom koruny a od roku 1356 ho spravovala kráľova dcéra Mária, kým ho v roku 1386 vrátila rodu Forgáčovcov ako vďaku za to, že Blažej Forgáč popravil jej soka kráľa Karola Malého z Anjou.

 

Povesť: V čase, keď na trón nastúpila kráľovná Mária, korunovala časť uhorskej šľachty za kráľa Karola Malého. Jeho vláda však trvala len 39 dní. Alžbeta, vdova po Ľudovítovi Veľkom, zosnovala atentát s pomocou Blažeja Forgáča, ktorý kráľovi v jeho nepozornosti mečom zasiahol hlavu a neskôr ho vo väzení uškrtili. Za tento skutok dostal Blažej Forgáč za odmenu hrad Gýmeš, 44 dedín a právo používať erb, na ktorom bola vyobrazená nahá kráľovná Mária vyrastajúca z koruny, ktorá mala na hlave korunu. Dlho sa však z odmeny netešil. Ešte v tom istom roku prepadol kráľovský sprievod s Máriou a Alžbetou chorvátsky bán Ján Horvati, ktorý Blažeja popravil a jeho hlavu poslal vdove po Karolovi Malom s odkazom, že kráľa pomstil. Kráľovnú aj s matkou olúpili, uväznili v Novigrade a Alžbetu pred očami kráľovnej Márie uškrtili a vyhodili z hradby. Máriu oslobodili až po ôsmich mesiacoch a následne jej manžel Žigmund zajal, umučil a zabil Ján Horvátiho.

 

Úpadok hradu nastáva už v 16. storočí. Tak ako pre väčšinu našich hradov bol aj pre Gýmeš osudný vpád Turkov a o niekoľko rokov neskôr i roľnícka vzbura proti Forgáčovcom. Značne poškodený hrad dal v roku 1613 opraviť Žigmund Forgáč, no krátko po obnove ho vyplienilo a podpálilo vojsko sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena. V roku 1663 ho znovu obsadili a vypálili Turci.

Ďalšie prestavby hradu prebehli až v rokoch 1715 – 1755 zásluhou biskupa Pavla IV. Forgáča a jeho syna Pavla V. Rod Forgáčovcov sa po obnove pýšil barokovým hradom a to v čase, kedy sa väčšina hradov na Slovensku rozpadávala. Vo východnom predhradí zriadili sakrálny okrsok s Kostolom sv. Ignáca a dvoma bočnými kaplnkami, pričom celý hradný komplex doplnili o sochy svätých a viaceré modlitebné zastavenia. Takto pretvorený hrad vítal pútnikov do začiatku 19. storočia, kedy začal chátrať a meniť sa na zrúcaninu.

 

Prístup:

Na Hrad Gýmeš je najrýchlejšia cesta z priľahlých dedín Kostoľany pod Tríbečom a Jelenec – Remitáž. Odporúčaná je žltá trasa, ktorá sa napája z južnej strany na zelenu značku.  Celá túra sa dá zvládnuť do 50 minút.

Okolité pamiatky: Studený hrad, Oponický hrad

 

---

Zdroje:

  • www.gymes.sk
  • Škubla, P.: Hrady, zámky a kaštiele Slovenska, Vyd. Perfekt, Prešov, 2014, ISBN 978-80-8046-640-4

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.