Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Brhlovce

Dátum pridania: 20.06.2019

Túto typickú obec v Podunajskej pahorkatine s dominantným barokovým kostolom, neskorogotickým kaštieľom, zvyškami pôvodnej hontianskej vidieckej architektúry a s vínnymi pivnicami preslávili najmä skalné obydlia, ktoré patria medzi pamätihodnosti okresu Levice a od roku 1983 do prírodnej rezervácie ľudovej architektúry.


 

V 16. storočí začali obyvatelia tohto regiónu hĺbiť pivnice do strmých skalných stien vulkanických terás. Čoskoro zistili, že priestory vo vulkanických tufoch sú suché, „klimatizované“, a teda príjemné aj na bývanie. V niektorých skalných obydliach sa dokonca dodnes býva, iné slúžia ako vínne pivnice alebo hospodárske priestory.

Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu i zdroj obživy. V 19. storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa.

Skalné obydlie spolu s časťou obce Brhlovce sú stálou vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach. Tieto priestory boli obývané do roku 1987. Po zmene vlastníctva a rozsiahlej pamiatkovej obnove boli verejnosti sprístupnené od roku 1992.  

Expozícia sa nachádza v uličke Šurda, v usadlosti č. 142, ktorá pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia, z domu postaveného v roku 1932miestností vysekaných do tufovej skaly v dvoch podlažiach siahajúcich do výšky zhruba 10 metrov. Na prízemí je situovaná letná kuchyňa s komorou a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia, na podlaží je vyhliadková terasa a malá komôrka. Povrch skalného masívu je husto zarastený zeleňou. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom a dokumentuje zvláštnu formu ľudové staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

 

 

Tekovské múzeum v Leviciach za záchranu a využitie jedinečnej kultúrnej pamiatky - expozícia Skalné obydlia získalo v roku 1992 medzinárodné ocenenie „Európa Nostra 93“ udeľované európskym výborom pre vidiek a malé mestá ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky.

Zaujímavosť: V roku 1902 v tejto lokalite objavil Andrej Kmeť kostru mamuta, dnes umiestnenú v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

 

Okolité pamiatky: Levický hrad, Vodný mlyn v Bohuniciach, Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku, Románsky kostol v Kalinčiakove

---

Zdoje:

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.