Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Gerulata v Rusovciach

Dátum pridania: 23.08.2019

Gerulata v Rusovciach bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Ad Flexum. Tento vojenský tábor Rimanov chránil východné krídlo légií v Carnunte, hlavnom meste Provincie Pannonia, a to už v prvých rokoch po Kristovi.


Hranice Rímskej ríše, známe pod pojmom Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúrneho dedičstva krajín troch kontinentov. Tvoril ich systém táborov a strážnych veží (kastely), ktorý umožňoval mať pod kontrolou súvislé územie Rímskej ríše.

Z celého systému Limes Romanus boli doteraz do zoznamu UNESCO zapísané tri jeho časti (Hadriánov val vo Veľkej Británii, časť nemeckého Limesu a Antoninov val). Vojenský tábor Gerulata sa doposiaľ na zoznam svetového dedičstva nedostal, no v súčasnosti je už nominovaný na zápis.

Gerulata bola znovuobjavená v roku 1961, kedy robotníci narazili na kamenné piliere pri ťažbe zeminy na stavbu dunajských hrádzí a už v roku 1963 bola vyhlásená za Kultúrnu pamiatku. Na základe archeologických výskumov vieme, že na tomto mieste existovalo civilné osídlenie, poľnohospodárske usadlosti,  viaceré pohrebiská a zrejme sa tu nachádzal aj brod a prístav na Dunaji.

 

Názov „Gerulata“ prevzali Rimania pravdepodobne od domáceho keltského obyvateľstva. Kamenná vežovitá pevnostná stavba je štvrtou stavebnou etapou kastela, ktorá vznikla zabudovaním do rohu staršej architektonickej konštrukcie po roku 380. Nádvorie tvorilo 12 mohutných pilierov veže, siahajúcich do hĺbky 4 metre. Vzhľadom na hĺbku základov pilierov i obvodových múrov veže (3 metre) uvažujeme až o trojposchodovej stavbe. V strede nádvoria bola asymetricky umiestnená studňa.

Významný je aj objav kamenných výtvarných diel (náhrobné a oltárne kamene) zabudovaných v pilieroch a obvodových múroch kastela. Dnes sú vystavené spolu s nálezmi (šperkami, súčasťami odevu, zbraňami, keramikou, toaletnými predmetmi, mapami, fotografickým materiálom a rekonštrukciou kostrového hrobu) v lapidáriu múzea nachádzajúceho sa v areáli našej národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach.

Dnes je v Rusovciach na mieste bývalej rímskej vojenskej stanice zriadené múzeum Antická Gerulata, ktoré je súčasťou Múzea mesta Bratislavy.
-

*kastel (lat. castellum) -  malý rímsky vojenský tábor pre malé útvary. Nachádzal sa obyčajne medzi väčšími tábormi alebo v predpolí Limes Romanus. Na Slovensku sú známe tri rímske kastely Gerulata, kastel v Iži a tábor pri Stupave.

-

Zdroj: muzeum.bratislava.sk

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.