Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Zoltán (Zolo) Palugyay

16.11.2022
|
Jana Jakušová
Zoltán Palugyay bol všestranne nadaný maliar, ktorý nám, aj napriek svojmu krátkemu životu, zanechal bohatý maliarsky odkaz a inšpiroval mnoho nasledovníkov. V...
viac

Peter Michal Bohúň

15.11.2022
|
Jana Jakušová
Nejeden Slovák má právom zapísaného Petra Michala Bohúňa ako jedného z najdôležitejších slovenských maliarov – a vôbec nie náhodou. Umelec  a predstaviteľ náro...
viac

Jozef Kollár

12.11.2022
|
Jana Jakušová
Veľký slovenský medzivojnový krajinár z Banskej Štiavnice – Jozef Kollár, vytvoril stovky diel, ktoré nielenže odrážajú dobu, v ktorej žil, ale sú tiež nadčaso...
viac

Štefan Polkoráb

07.11.2022
|
Jana Jakušová
Umelecké diela na nás vplývajú aj preto, pretože odrážajú vnútorné rozpoloženie umelca a jeho prežívanie sveta. Nie nadarmo sa preto hovorí, že umelecké diela ...
viac

Gustáv Mallý

28.10.2022
|
Jana Jakušová
Slovenské dejiny umenia sú bohaté a rôznorodé. Prelínajúce sa generácie si navzájom odovzdávajú skúsenosti, inšpirujú sa v tvorbe, posúvajú sa ďalej. Medzi  ve...
viac

Barónka Margita Czóbelová

21.10.2022
|
Jana Jakušová
Kaštieľ v Strážkach v Spišskej Belej je dodnes vzácnym architektonickým dielom. Dnes je prístupný verejnosti, pretože je súčasťou Slovenskej národnej galérie a...
viac

"15 minút slávy" Andyho Warhola

14.06.2021
|
Jana Jakušová
Andrew Warhola sa narodil v Pittsburghu v Pennsylvánii (6. august 1928), no jeho pôvod siaha na územie Slovenska, resp. Československa. Otec Andrej Varchola a ...
viac

Karol Plicka

10.06.2020
|
Jana Jakušová
Karol Plicka sa narodil 14. októbra 1894 do rodiny obchodníka. Svoje detstvo prežil predovšetkým vo Viedni a v Českej Třebovej. Mladý Karol už počas svojho det...
viac

Cyprián Majerník

20.02.2020
|
Jana Jakušová
  Cyprián Majerník sa narodil vo Veľkých Kostoľanoch 24.11.1909 do rodiny roľníka. Tu chodil aj do ľudovej školy a neskôr do meštianskej školy v Pezinku. Vyštu...
viac

Dominik Skutecký

22.01.2020
|
Jana Jakušová
    Narodil sa 14. februára 1849 do židovskej rodiny majiteľa mydlární v Gajaroch na Záhorí. Neskôr sa však presťahoval a natrvalo usadil v Banskej Bystrici, k...
viac

Dušan Samo Jurkovič

18.12.2019
|
Jana Jakušová
Dušan Samuel Jurkovič sa narodil 23. augusta 1868 v Turej Lúke (dnes časť Myjavy) ako piate zo šiestich detí. Bol vnukom slovenského buditeľa Samuela Jurkoviča...
viac

Arnold Peter Weisz-Kubínčan

14.10.2019
|
Jana Jakušová
    Narodil sa v poľskom Ujsci ako Arnold Weisz. Po vojne sa v roku 1923 usadil v Dolnom Kubíne. Uchvátila ho Orava, na ktorej mu učaroval jej rytmus, ľud a pr...
viac

Mikuláš Galanda

21.03.2019
|
Jana Jakušová
  Mikuláš Galanda sa narodil 4. mája 1895 v Malej Vieske, v terajších Turčianskych Tepliciach, do rodiny významného meštianskeho martinského rodu Galandovcov. ...
viac

Ladislav Mednyánszky

13.03.2019
|
Jana Jakušová
  Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove do rodiny baróna Eduarda Mednyánszkeho a Márie Anny Szirmayovej. Po smrti svojho deda sa s rodinou presťahoval do kaštie...
viac

Martin Benka

13.03.2019
|
Jana Jakušová
  Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kiripolci (dnes Kostolište) pri Malackách ako najmladší z piatich súrodencov. Krátky čas chodil do súkromnej hud...
viac

Svet nedoceneného talentu

17.12.2018
|
Jana Jakušová
Diela svetového a nadčasového formátu, ktoré fascinujú dodnes, nemuseli byť v čase ich vzniku brané s úctou, rešpektom a obdivom. Neúprosná, častokrát aj nespr...
viac

Osamelosť ako motív v umení

06.11.2018
|
Jana Jakušová
  Emócie sprevádzajúce osamelosť ako opustenie, neistota, choroby, melanchólia, úzkosť, odcudzenie alebo nepochopenie predstavujú asociáciu medzi umelcovým vní...
viac

Maliarstvo v rokoch 1938 – 1965

03.10.2018
|
Jana Jakušová
Historické udalosti predznamenávajúce vojnovú apokalypsu sa premietli nielen do spoločenského a kultúrneho života, ale priamo ovplyvnili aj výtvarné tendencie ...
viac

Slovenskí maliari 19. storočia

26.09.2018
|
Jana Jakušová
Slovenské maliarstvo v 19. storočí sa vyznačuje aktivitou maliarov, ktorí sa sústredili na portréty, krajiny a sakrálne maľby. V súvislosti so spoločenskými ud...
viac

Zamerané na vnímanie – iluzionizmus

26.09.2018
|
Jana Jakušová
  Konkrétny spôsob ako stupňovať emocionálny účinok umeleckého výtvoru je používanie iluzionizmu, ktorý bol najvyužívanejší a najpresvedčivejší v období baroka...
viac