Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Cyprián Majerník

Dátum pridania: 20.02.2020

„Cyprián Majerník
hosť tejto Zeme, rozčarovaný,
prečo si odišiel,
keď máj sa rozžal v kalendár doby a všetci tvoji bratia
zdvihli hlavy
do čistého vzduchu nádejí
odhodlaní
striehnuť lono hliny,
aby nikdy viacej
nevyvrhlo
Hitlera.“

Týmto Ján Kostra reagoval po tom, čo sa jeho priateľ Cyprián Majerník rozhodol dobrovoľne ukončiť svoj život.


 

Cyprián Majerník sa narodil vo Veľkých Kostoľanoch 24.11.1909 do rodiny roľníka. Tu chodil aj do ľudovej školy a neskôr do meštianskej školy v Pezinku. Vyštudoval Štátnu strednú hospodársku školu v Košiciach, avšak túžba po umení a rozvíjaní svojich maliarskych zručností ho priviedla do súkromnej maliarskej školy Gustáva Mallého v Bratislave. Napokon zakotvil v Prahe, kde študoval na Akadémii umení.

Práve Praha sa stala prvým miestom, kde po prvýkrát prezentoval svoje diela na výročnej školskej výstave. Jeho diela boli ovplyvnené francúzskymi maliarmi ako Henri Matisse alebo André Derain. V rokoch 1931 až 1932 bol na študijnom pobyte v Paríži, ktorý pre Majerníka predstavoval ťažké obdobie, keďže už vtedy mal podlomené zdravie. Jeho zlý zdravotný stav ešte prehĺbila hospodárska kríza. V Paríži hladoval, potĺkal sa uličkami a parížskym predmestím. Navštevoval krčmy, nevestince a lacné lokály. Práve z tohto obdobia pochádza niekoľko diel, ktoré zobrazujú život prostitútok a opilcov. Tento životný štýl zobrazoval groteskne, preto v jeho maľbách nechýbajú ani klauni.

Prvé Majerníkove výstavy boli prijímané zväčša rozpačito. Kritici a odborná verejnosť hovorila o maliarskej výstrednosti a farebných zmätkoch. Majerníkovi vyčítali aj to, že v jeho dielach nebola cítiť domovina, keďže odmietal baladicko-romantický pátos, ktorý sa zvykol objavovať v tradičných slovenských námetoch.

Aj napriek tomu ho v Prahe v roku 1935 prijali do Umeleckej besedy, kde prestavil svoje akvarely, gvaše a olejomaľby. Za obraz Jazdci získal výročnú cenu. I keď väčšinu svojho života prežil v Prahe, nestratil svoj kontakt s domovinou.

Jeho diela možno rozdeliť do dvoch hlavných okruhov. Prvý predstavoval stvárnenie mestského životného štýlu, druhý sa orientoval na zobrazenie vidieckeho života. V jeho dielach sa tak objavujú aj ľudové námety ako napríklad vynášanie Moreny alebo stvárnenie obyčajov na slovenských dedinách. Tieto maľby sú však typické skôr pre jeho rannú tvorbu a prevláda v nich dedinská avšak odfolklorizovaná tematika bez akejkoľvek idyly.

Neskôr aj vplyvom choroby a vojny začali jeho diela nadobúdať dramatický charakter. V dielach prevláda smútok a melanchólia a nastáva posun smerom k motívom s existencionalistickými otázkami a náladami, ako je úzkosť, osamelosť, odcudzenie alebo snaha o únik. V jeho dielach tak vystupujú bezprizorní tuláci, vychudnuté kone, cirkusanti, utečenci alebo pútnici. Príznačnou pre tvorbu Majerníka je aj tematika Dona Quijota. Svoj život chápal ako boj s veternými mlynmi, preto sa mu stal motív Dona Quijota blízky. Až do konca jeho života mali jeho diela prevažne protivojnový charakter a snažil sa v nich zobraziť tragédiu a neodvratnosť osudu, ktorý človek neovplyvní.

Vo svojich 36 rokoch si Majerník pod vplyvom choroby sklerózy multiplex zobral život skokom z okna. Chcel tak ukončiť neúspešný boj s depresiami vyplývajúcimi z bezútešnosti jeho života.

Akademická obec Majerníkovo rozhodnutie vnímala s hlbokým zármutkom. Bol známy ako citlivý, milý, ušľachtilý a jemný človek, ktorý tu po sebe zanechal množstvo hodnotných diel, ktoré výrazne ovplyvnili jeho generačných kolegov. Majerník bol považovaný za fenomén slovenského maliarstva medzivojnového obdobia.

 

 

Zdroje:

1. Lucia Ležovičová. Slovenský Don Quijote: Majerník radšej hladoval, než by sa nechal odtrhnúť od maľovania. IN HN History. 2019. Dostupné na: https://history.hnonline.sk/profily/1968557-slovensky-don-quijote-majernik-radsej-hladoval-nez-by-sa-nechal-odtrhnut-od-malovania

2. Peter Getting. „Cypra mrtev, přijeďte.“ Telegram, ktorý pripravil Slovensko o veľký talent. IN Sme.sk. 2019. Dostupné na: https://plus.sme.sk/c/22156320/cyprian-majernik-spachal-samovrazdu-skocil-z-okna.html

3. Marián Klčo, Vladimár Krupa. Cyprián Majerník – maliar. IN História obce Veľké Kostoľany 1208/1209-2009. Dostupné na: http://www.velkekostolany.sk/o-obci-velke-kostolany/vyznamne-osobnosti/cyprian-majernik/

4. Majerník Cyprián. IN Art Capital. Dostupné na: https://artcapital.sk/autori/majernik-cyprian

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.