Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Jozef Kollár

Dátum pridania: 12.11.2022


Veľký slovenský medzivojnový krajinár z Banskej Štiavnice – Jozef Kollár, vytvoril stovky diel, ktoré nielenže odrážajú dobu, v ktorej žil, ale sú tiež nadčasové a mimoriadne zaujímavé aj dnes. Jozef Kollár, ktorý pochádzal z chudobných pomerov sa svojim talentom ale aj tvrdou prácou dokázal vypracovať na umelca, ktorého dnes vnímame ako jedného z významných maliarov našich dejín umenia.

Jozef Kollár sa narodil v roku 1899 v Banskej Štiavnici. Nepochádzal z veľmi dobre zabezpečenej rodiny, no vďaka bohatším rodinným príslušníkom a ich podpore mohol vyštudovať najskôr gymnázium a potom získať aj plnohodnotné akademické umelecké vzdelanie. Výtvarnú akadémiu začal študovať v Mníchove, no tam musel po roku štúdium ukončiť. Neskôr sa dostal na Akadémiu v Budapešti, kde svoje maliarske vzdelanie dokončil. Po návrate na Slovensko ostal bez finančného zabezpečenia a tak si popri maľovaní musel privyrábať rôznymi inými prácami.

Jozef Kollár – Viadukt na trati mládeže (1958), objekt spravuje Banské múzeum v Banskej Štiavnici

Zlomový moment v jeho umeleckej kariére nastal po tvrdej práci, kedy v roku 1931 otvoril svoju prvú samostatnú výstavu v Košiciach a vďaka nej mohol v rámci štipendijných pobytov navštíviť Rakúsko, Taliansko a Nemecko. Po návrate sa spriatelil s umelcami okolo Janka Alexyho, ktorý mal nápad založiť v Piešťanoch umeleckú kolóniu a preto sa do Piešťan aj na istý čas presťahoval.