Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Arnold Peter Weisz-Kubínčan

Dátum pridania: 14.10.2019

Medzi najoriginálnejších výtvarníkov v slovenskom medzivojnovom období patrí Arnold Peter Weisz-Kubínčan, do ktorého života výrazne zasiahli historické udalosti prvej polovice 20. storočia. Jeho tvorba sa formovala na základe expresionistickej maľby a časté motívy vychádzali zo slovenskej reality Oravy, Liptova a Turca.


 

 

Narodil sa v poľskom Ujsci ako Arnold Weisz, po vojne sa v roku 1923 usadil v Dolnom Kubíne. Uchvátila ho Orava a celkom mu učaroval jej rytmus, ľud a príroda. Vo svojich dielach často používal prírodné motívy tohto prostredia. Aj napriek tomu, že sa cítil ako verný Oravčan, v polovici tridsiatych rokov sa presťahoval do Martina, kde sa zblížil so skupinou tamojších maliarov, najmä s Milošom Bazovským. V tomto období začal používať prímenie Kubínčan, aby tak vyjadril svoje snahy o národný výtvarný prejav.

V jeho dielach môžeme nájsť autoportréty, krajinomaľbu a symbolické obrazy ľudskej tiesne. Sám seba často zobrazoval ako chudobného maliara, ktorý hľadá vlastnú identitu.

Prvé diela Weisz-Kubínčana vyjadrovali naturalistické línie a motívy, ktoré udávali smerovanie jeho rannej tvorby. Neskôr v dôsledku existenciálnej osamotenosti a duševnej rozorvanosti sa jeho žánrový námet posunul smerom k agresívnym a razantným žánrovým námetom. Tak sa snažil vyjadriť svoju bolesť z ťažkého osudu a nepokoj, ktorý drieme v každej bytosti.

Medzi obľúbené žánre patrili aj kone, ktoré preňho symbolizovali nedosiahnuteľnú slobodu.

Komplikované pomery v Európe ovplyvnili, že jeho diela zostali dlho nepovšimnuté; spoločenská situácia ho prinútila konvertovať na katolíka. Tragický osud Weisz-Kubínčana ako jedného z najautentickejších výtvarných prejavov v medzivojnovom období bol spečatený v roku 1945. Zomrel v koncentračnom tábore, pravdepodobne v Sachsenhausene alebo v Auschwitzi-Birkenau.

 

 

 

Zdroje:

1. Dielo dňa: Nepokojné maľby krásnej Oravy. In DenníkN. 2016. Dostupné na: https://dennikn.sk/436535/dielo-dna-nepokojne-malby-krasnej-oravy/

2. Hľadanie identity. Galéria mesta Bratislavy. 2016. Dostupné na: http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/356

3. Jana Opuldusová: Každá bytosť je symbolom boľavej duše. In Kultúra. Pravda. 2016. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/399040-kazda-bytost-je-symbolom-bolavej-duse/

Komentáre (1 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.

06.11.2019 - 08:30
|
Jana Jakušová
Komentár bol zmazaný autorom blogu.