Sharing Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

OSOBNOSŤ FRANTIŠKA JOZEFA I.

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Franz Jozef sa narodil v auguste 1830 vo Viedni ako prvý potomok arcivojvodu Františka Karola a Žofie Bavorskej. Matka Žofia ho už od útleho detstva vychováv...
viac

OSOBNOSŤ LEOPOLDA II. HABSBURSKÉHO

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Leopold II. sa narodil v roku 1747 ako tretie dieťa Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. Počas svojho života sa stal rakúskym arcivojvodom, toskánskym v...
viac

OSOBNOSŤ JOZEFA II. HABSBURSKÉHO

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Jozef II., ktorý bol pokrstený ako Jozef Benedikt August Johannes Anton Michael Adam bol v čase narodenia síce prvorodeným synom, no už druhým dieťaťom kráľo...
viac

OSOBNOSŤ MÁRIE TERÉZIE

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Najzásadnejším problémom, ktorému musela Mária Terézia čeliť predstavoval predovšetkým pruský kráľ Fridrich II. a jeho územné nároky na Sliezsko. Kráľovná sí...
viac

OSOBNOSŤ LEOPOLDA I. HABSBURSKÉHO

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Vláda Leopolda I. priniesla (podobne ako obdobie 17. storočia) mnoho kontroverzných situácií. Ako vládcovi sa mu častokrát (oprávnene) pripisuje aj zodpovedn...
viac