Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Osobnosť Jozefa II. Habsburského

25.02.2019
|
Gregor Gardoš
  Prvorodený syn Márie Terézie sa narodil v roku 1741 a už ako dieťa disponoval veľmi tvrdohlavou náturou. Pomerne v skorom veku sa stotožnil s prevládajúcou i...
viac

Osobnosť Františka Jozefa I.

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Franz Jozef sa narodil v auguste 1830 vo Viedni ako prvý potomok arcivojvodu Františka Karola a Žofie Bavorskej. Matka Žofia ho už od útleho detstva vychováv...
viac

Osobnosť Leopolda II. Habsburského

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Leopold II. sa narodil v roku 1747 ako tretie dieťa Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. Počas svojho života sa stal rakúskym arcivojvodom, toskánskym v...
viac

Osobnosť Márie Terézie

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Najzásadnejší problém, ktorému musela Mária Terézia čeliť, predstavoval predovšetkým pruský kráľ Fridrich II. a jeho územné nároky na Sliezsko. Kráľovná síce...
viac

Osobnosť Leopolda I. Habsburského

26.09.2018
|
Gregor Gardoš
  Vláda Leopolda I. priniesla (podobne ako obdobie 17. storočia) mnoho kontroverzných situácií. Ako vládcovi sa mu častokrát (oprávnene) pripisuje aj zodpovedn...
viac