Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Osobnosť Márie Terézie

Dátum pridania: 26.09.2018

Vznikom pragmatickej sankcie sa otvorila cesta na trón jednej z najvýznamnejších panovníčok Uhorska – Márii Terézii. Mladá panovníčka sa musela od samého začiatku svojej vlády konfrontovať so zložitou situáciou medzinárodných konfliktov.


 

Najzásadnejší problém, ktorému musela Mária Terézia čeliť, predstavoval predovšetkým pruský kráľ Fridrich II. a jeho územné nároky na Sliezsko. Kráľovná síce disponovala podporou a pomocou uhorského snemu v Bratislave, ale na víťazstvo vo vojne táto podpora nestačila, a tak bola nútená Sliezsko prenechať Prusku.

Vďaka talentu v diplomacii, ktorým Mária Terézia oplývala, dosiahla zvolenie svojho manžela Františka Lotrinského za nemeckého cisára, a tým do značnej miery zabezpečila centralizáciu západnej časti ríše.

Takouto koncentráciou moci na západe ríše si však nedokázala úplne podriadiť uhorské stavy. Konflikt s uhorskými stavmi sa vyhrotil natoľko, že ho v roku 1765 rozpustila a až do konca svojej vlády ho už nikdy nezvolala. 

Počas obdobia vlády Márie Terézie malo Slovensko predovšetkým charakter hospodárskeho a kultúrneho centra Uhorska. Z Bratislavy za asistencie veľkého počtu poradcov začala aplikovať reformu celého územia s motiváciou štát centralizovať, modernizovať, a zároveň vybudovať konkurencieschopný štát voči západoeurópskym kráľovstvám. Mária Terézia disponovala nielen nesmiernym panovníckym talentom, ale aj schopnosťou obklopiť sa schopnými a vzdelanými poradcami. Mnohé z jej reforiem tak korešpondovali s osvieteneckými prúdmi, šíriacimi sa z Francúzska.  

Reformná činnosť Márie Terézie bola nesmierne rozsiahla a v značnej miere prenikla do všetkých oblastí života kráľovstva, miest, ale aj periférnych vidieckych lokalít. Nesmierne dôležitá a významná bola nevoľnícka regulácia, ktorá definovala rovnorodé poddanské povinnosti. Sformovala tak poddanské pomery v Uhrách. Rozsah poddanských povinnosti bol síce veľký, no šľachta a vrchnosť mala zákaz ich navyšovať.  

Pravdepodobne najzásadnejšia a najvýznamnejšia zložka reformného úsilia Márie Terézie a jej syna Jozefa II. bola reformácia v školstve a vzdelaní. Reforma školstva v podaní Márie Terézie bola v značnej miere ovplyvnená osvieteneckými myšlienkami, že škola má vzdelávať a vychovávať nielen dobrých kresťanov, ale aj dobrých občanov. Reforma chcela zabezpečiť prístup k vzdelaniu  všetkým, bez ohľadu na ich pôvod.

V roku 1753 sa po vzore viedenskej univerzity reformovala univerzita trnavská. Začali sa prednášať prírodné vedy a v roku 1774 vznikla samostatná katedra prírodných vied. Okrem iného vzniklo astronomické observatórium, lekárska fakulta a reformovalo sa štúdium právnickej fakulty. Trnavská univerzita sa stala centrom vedeckého života v Uhrách, ktorej významnú časť tvorili študenti slovenského pôvodu. Ďalším významným centrom vzdelania sa stala Banská akadémia v Banskej Štiavnici.

Školské reformy, ktoré presadzovali moderné metódy vzdelania, mali nesmierny význam pre slovenské obyvateľstvo. Vďaka týmto reformám disponovalo Slovensko už v 18. storočí pomerne dobre vzdelanými občanmi. Takmer všetci zámožnejší Slováci nadobudli minimálne základne vzdelanie a ovládali viac než jeden jazyk. Po školskej reforme sa vzdelanosť začala šíriť aj na chudobnejšiu časť obyvateľstva. Za zvýšenie všeobecnej vzdelanosti v danom období môžeme ďakovať, šíriteľovi osvety v ľudových vrstvách - Samuelovi Tešedíkovi. Najvýznamnejším stúpencom osvietenstva na Slovensku bol v danom období Adam František Kollár, ktorý bol okrem iného aj radcom samotnej kráľovnej Márie Terézie.

Po smrti Márie Terézie nastúpil na trón jej syn a zároveň pokračovateľ tereziánskych reforiem Jozef II..

ODKAZ:

https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/21226/prehliadka

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.