Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

II. Hviezdoslavov Kubín

Dátum pridania: 26.02.2019

Dokumenty, fakty, spomienky


II. Hviezdoslavov Kubín 14. – 15. mája 1955

 

súčasť III. ročníka celoslovenskej prehliadky Ľudovej umeleckej tvorivosti

 

Vyhlasovatelia: Povereníctvo kultúry a Povereníctvo školstva

Miesto: Dom osvety, Dolný Kubín

Heslo: Radostne pracovať – radostne žiť

Účastníci

Recitátori

Marta Svarínska, Bratislava; František Králik, Bratislava; Ondrej Medvec, Nové Mesto nad Váhom; Ernestína Suchánová, Trenčín; Oľga Rúfusová, Liptovský Mikuláš; Pavla Mikšíčková, Považská Bystrica; Viola Plávková, Závažná Poruba; Jozef Kašiak, Liptovský Mikuláš; Dr. Ladislav Benko, Košice; Štefan Halás, Nitra; Milan Gašparík, Bánovce nad Bebravou; Štefan Ondruška, Prievidza; Mária Godálová, Levice; Rudolf Kokeš, Šahy; Rudolf Kraus, Zvolen; Edita Čunderlíková, Banská Bystrica; Gabriela Czibulková, Komárno; Jozef Kružliak, Bratislava; Štefan Oľha, Prešov; Karol Strážnický, Bratislava; Vladimír Minarovič, Malacky; Eduard Heger, Trnava; Peter Mikulík, Bratislava; Silvia Söhnelová, Hlohovec

Konferencia umeleckého prednesu

Karol Bitner, Pavol Haspra, Elígius Menke, Nitra; Jozef Borák, Nové Mesto nad Váhom; Ján Majtán, Senec; Jozef Brunovský, Piešťany; Judita Závodná, Brezová pod Bradlom; J. Fábry, A. Drahovská, Anna Košťálová, Bratislava; Vladimír Uhlár, Ružomberok; Ján Hudec, Žilina; Bedrich Pohl, Považská Bystrica; Juraj Kohút, Liptovský Mikuláš; Peter Švorc, Liptovský Hrádok; Jozef Sninčák, Prešov; Pavol Husár, Sabinov; Šarlota Radlová, Jozef Sýkora, Imrich Gräfinger, Banská Bystrica; Elena Volková, Martin Hruška, Košice; Ladislav Mečiar, Rožňava

 

Z hodnotenia

Obyvatelia Dolného Kubína prijali recitátorov a účastníkov veľmi ochotne a srdečne. Májová príroda s rozkvitnutými stromami vítala účastníkov. Výklady boli vyzdobené fotografiami, knihami a bustami Hviezdoslava. Vkusne a starostlivo upravené múzeum Hviezdoslava…

Účastníci seminára nezabudnú na slová Vojtecha Mihálika, laureáta štátnej ceny, keď im prízvukoval, aby pri prednese nezabúdali na myšlienku autorovu, na obsah a aby sa snažili pochopiť predovšetkým zmysel básne, aby k recitácii pristupovali so srdcom, aby svoj prejav nestavali na vonkajších formálnych prejavoch. Prirodzenosť, pravdivosť, skutočnú hĺbku citu treba nám do umeleckého prejavu. Jeho ukážka úryvku z Hájnikovej ženy všetkých presvedčila, že skutočné umenie ide len cez srdce k poslucháčom.

Od I. Hviezdoslavovho Kubína v minulom roku sme postúpili hodný krok dopredu. Ak v minulom roku ťažisko otázok bolo v čistote reči a v správnej výslovnosti, dnes sme začali hovoriť o základných umeleckých otázkach. Ujasňovali sme si hlavnú myšlienku autora v jeho diele, výber s ohľadom na vyspelosť interpretátora, otázky vyjadrovacie, moduláciu reči, gestikuláciu atď. Všetko toto hovorí o tom, že v umeleckom prednese poézie aj prózy ideme ďalej.

Martin Jančuška

 

Rodí sa nám krásna tradícia „Hviezdoslavovho Kubína“.

Povinný výber obsahoval najkrajšie čísla slovenskej klasiky (Chalupka, Botto, Sládkovič, Hviezdoslav, Kukučín, Tajovský) i súčasnej tvorby (Hečko, Horov, Lajčiak, Mihálik).

Aj ľubovoľné básne mali svoju dobrú ideovú a umeleckú úroveň, jednako len bolo badať pri výbere istú uniformitu, rovnaký, spoločný hrdinský tón, ktorý strhol mládež.

Čo nám najviac chýbalo pri výbere, to bol práve smiech, humor, satira. Žiaci pristupujú často epigónsky k recitácii. Počujú pekne recitovať, i vyberú si na prednes krásnu báseň, povedzme Mor ho!, aj keď to ich naturelu a hlasovému fondu vonkoncom nevyhovuje, nútia sa do vážneho dramatického tónu, hoci naň nemajú subjektívne predpoklady.

Ján Sedlák

 

Poslucháč pochyboval, či taká nadaná recitátorka, akou je iste M. Svarinská, správne volila, keď recitovala úryvok z Maríny. I keď mala miesta, v ktorých bolo cítiť i určitú vrúcnosť, predsa vcelku nevedela vyjadriť hĺbku citov a vniknúť do jemných nuansí srdcových vznetov, do krehkosti Sládkovičových veršov.. Takto bol jej prednes málo preteplený vrúcnosťou a javil sa skôr ako civilný, niekde trochu pristudený.

Pravda, popri niektorých nie dosť správne volených dielach so zreteľom na recitačný typ, kubínska prehliadka ukázala mnohé veľmi dobré príklady výberu. Takými boli najmä recitácie O. Rúfusovej a vojaka Kokeša a v určitej miere  i S. Sohnelovej, ktorá predniesla s optimizmom svojho naturelu Mihálikovo Spievajúce srdce. Osobitne dobrý výber mal i talentovaný dvanásťročný Peter Mikulík z Bratislavy. Verše mu sedeli nielen vekove, ale zodpovedali i jeho naturelu. O. Rúfusová, mimoriadne talentovaná a umelecky skúsená členka divadelného súboru G. F. Belopotockého recitovala Príhody od svojho brata. Jej prednes potvrdil nielen správne nájdenie prednášačského subjektu, ale ukázal hlboké prežitie diela. V prednese rozvinula úžasnú škálu citov, vyjadrených nielen v majstrovskom živom slove, ale v logicky odôvodnených pauzách, mnohotvárnej mimike, v úspornom, ale účelnom geste. Podobne i mladý vojak Kokeš ukázal správny prístup k výberu diela a veľké majstrovstvo v citove logicky diferencovanom a v pointe bojovom, až vášnivom prednese.

Klasickou ukážkou mimoriadne zodpovedného a správneho výberu prózy bol umelecký prednes v podaní E. Suchánovej z divadelného súboru z Trenčína. Ľudový humorumelecky spracovaný v literárnom texte našiel v Suchánovej majstrovskú interpretátorku. Jej bystrý ľudový tón, naznačenie charakterov postáv v diele, typizácia a drobnokresba ich dialógov, proste, ale umelecky čisto interpretované sprievodné slovo autorky (azda v trochu prirýchlom tempe) to všetko dávalo obecenstvu plný umelecký zážitok.

Juraj Ostrý

 

Zo spomienok

Moje spomienky na druhý a tretí ročník HK sú skôr pocitmi a dojmami ako faktografiou.

Spomínam si, že po víťazstve na krajskom kole HK v roku 1955 mi s výberom súčasnej poézie pomáhala mladučká Marta Svarínska, neskôr Mrlianová, vtedy už zrejme poslucháčka herectva, neskôr známa režisérka televízneho dabingu. Tak som sa dostal k Horovovým Kysuciam. S nimi a s Hviezdoslavovou Neznámou básňou som potom vyhral svoju kategóriu v Kubíne a ako víťaz som košickým ochotníkom robil „predskokana“ na Jiráskovom Hronove. (Bol tam zrejme nejaký slovenský večer a ja som recitoval Horova.)

V roku 1955 sa uskutočnila v Prahe 1. celoštátna spartakiáda. Podľa vzoru starogréckych olympiád mala aj kultúrne súťaže, o. i. v prednese poézie a prózy. Spolu s Peťom Mikulíkom sme reprezentovali Hviezdoslavov Kubín a stali sme sa prvými a zrejme aj poslednými Majstrami Československej republiky v recitácii – ja mužov, a Peťo, keďže ešte nemutoval, v kategórii pionierov.

Karol Strážnický

 

Umelecké slovo ma sprevádzalo celým životom. Na začiatku to bol práve Hviezdoslavov Kubín v roku 1955. Stala som sa jeho víťazkou. O pol roka na to víťazstvo v celoštátnej súťaži v Prahe.

Tento fakt tak zasiahol do môjho života, že ovplyvnil moju životnú púť. Bolo to až do takej miery, že aj po rokoch strávených v profesionálnom divadle som sa celé dve desaťročia venovala réžii poézie na televíznej obrazovke (vďaka vtedajšej dramaturgičke literárno-dramatického vysielania pani Jane Liptákovej).

Oľga Rúfusová

 

Dnes 83 ročná pani Erna Suchánová žije v Trenčíne. Dlhé roky pracovala ako redaktorka závodného časopisu Odevných závodov v Trenčíne - Úspech. Bola autorka námetov slovenských filmov Trinásťroční – Malá manekýnka (1960), Senzi mama (1964) a ako herečka účinkovala vo filmoch Kým sa skončí táto noc (1965), Jeden deň pre starú paniu (1966) a Nemožná (1967).

Ivo Veliký

 

Víťazi

Prednes poézie

I. kategória

1. Peter Mikulík, Bratislava – Andrej Plávka: Zelená ratolesť

II. kategória

1. Karol Strážnický, Bratislava – Ján Botto: Smrť Jánošíkova

III. kategória

1. Štefan Oľha, Prešov – Pavol Országh Hviezdoslav: Sloboda všetkým národom

IV. kategória

1. Oľga Rúfusová, Liptovský Mikuláš - Milan Rúfus: Príhody

2. Rudolf Kokeš, Šahy – J. Havel: Řekněte dost!

3. Marta Svarínska, Bratislava – Andrej Sládkovič: Marína

 

Prednes prózy

I. kategória

1. Anna Lazoňová, Liptovský Mikuláš – Martin Kukučín: Rysavá jalovica, Janko Jesenský: Pani Rafiková

II. kategória

1. Viera Sarková, Lučenec

III. kategória

1. Eduard Heger, Trnava – Klement Gottwald: Reč v parlamente v r. 1929

IV. kategória

1. Ernestína Suchánová, Trenčín – Zuzka Zguriška: Hostina

Odborná porota: Ján Kostra, Vojtech Mihálik, Ján D. Hudec, Miloš Borský, Štefan Pleško