Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

V. Hviezdoslavov Kubín

Dátum pridania: 01.04.2019

Dokumenty, fakty, spomienky


V. Hviezdoslavov Kubín 19. – 21. mája 1958

 

„Napred! To slovo zvonový zun

rušiaci hnilosť pokoja…“

P. O. H.

Vyhlasovateľ      Povereníctvo školstva a kultúry

                              Slovenský ústredný výbor ČSM

                              Slovenská odborová rada

 

Miesto                Dom osvety, Dolný Kubín

 

Z propozícií

Cieľ súťaže

Zvyšovať kultúru spisovného jazyka, prehlbovať záujem o literatúru, o samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať tak výchovný vplyv literatúry.

Pomáhať umeleckým prednesom vo verejnom živote pri prevýchove pracujúcich v duchu československého vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu.

Hviezdoslavov Kubín 1958 má tri skupiny:

a) umelecký prednes poézie

b) umelecký prednes prózy

c) samostatná slovesná tvorba.

V umeleckom prednese poézie a prózy odporúča sa báseň alebo úryvok z klasickej i súčasnej našej, sovietskej alebo pokrokovej svetovej literatúry.

Po súťažných kolách (miestnych, okresných a krajských) treba usporiadať pre verejnosť prehliadky víťazov vo forme literárno-umeleckých večerov a to najmä z príležitosti 10. výročia Februárového víťazstva, Mesiaca slovenskej knihy, Dňa učiteľov, osláv 1. a 9. mája, Týždňa detskej radosti alebo iných sviatkov.

Nech niet jedinej školy, jediného pracoviska, ktoré by sa do tejto súťaže nezapojilo.

Účastníci

„Skoro 170 reprezentantov slova a hudby“

 

Prednes poézie

Katarína Minichová, Eleonóra Skácelová, Ľubomír Roman, Eva Chalupová, Zuzana Jariabková, Pavol Bazovský, Ružena Bendíková, Ján Sabršul, Viera Opršalová, Alexander Beke (maď.), Štefan Kovács, Nadežda Šurkalová, Ivan Kimák, Juraj Železník, kraj Bratislava; Táňa Ivančuková, Senec; Táňa Takáčová, Alexandra Arnoldová, Trenčín; Dana Trnčíková, Malacky; Želmíra Hánová, Nové Mesto nad Váhom; Viktória Voderadská, Trnava; Lambert Šimko, Dubnica nad Váhom; Silvia Zacharová, Veronika Fričová, Hlohovec, Blažena Haluzová, Solčany, Margita Vranová, Hlohovec, Jozef Mladoň, Klížske Hradište, Štefan Komorný, Slepčany, kraj Nitra; Lívia Hatiarová, Vrútky, Soňa Plaiová, Turčianske Teplice, Vlasta Frniaková, Liptovský Hrádok, Emília Gabrielová, Martin, Ervín Chalupa, Bystrička, Oxana Kačalubová, Dolný Kubín, kraj Žilina; Silvia Thomková, Alexandra Nosáľová, Tatjana Čepková, Viera Múčková, Rimavská Sobota, Darina Ondrejovičová, Kosihovce,  Viera Sýkorová, kraj Banská Bystrica; Jana Jankovská, Miroslav Hodák, Eva Fedáková, Nižné Raslavice, Viera Zacharovičová, Štefan Oľha, Nadežda Šurkalová (ukraj.), kraj Prešov; Gabriela Dúbravská, Elena Cangárová, Rožňava, Daniela Špaleková, Anna Šubová, Mária Oriešková, kraj Košice

 

Prednes prózy

Anna Trnková, Hriňová; Mária Strapáková, Trenčín; Mária Mladoňová, Klížske Hradište; Katarína Smatanová, Elena Remenárová, Helena Halachánová (ukraj.), Prešov; Karol Hatiar, Vrútky; Viera Luptáková, Banská Bystrica; Marta Danišová, Viktória Voderadská, Trnava; Milan Hauliš, Jan Hula, Košice; Klára Máčiková, Nitra; Július Svätojánsky, Rožkovany; Pavol Barta, Lednica; Jela Holécyová, Slovenská Ľupča; Darina Ištóková, Pezinok; Jana Kotočová, Mária Podhradská, Štefan Korčák, Bratislava; Peter Bulík, Svit; Edita Hencová, Levice; Anna Višňovská, Vranov; Milota Polonyová, Berna Mrenicová, Ľuba Kráľovičová, Martin; Emília Vášáryová, Banská Štiavnica; Viera Pavlíková, Rožňava; Margita Mrázová, Zlaté Moravce; Viera Fulinová, Sabinov; Milan Stano, Ružomberok, Mária Žáková, Nové Mesto nad Váhom; František Sedlák, Soľná Baňa; Alžbeta Mészárosová (maď.); Jolana Petráňová, Liptovský Mikuláš

 

Slovesná tvorba

Alžbeta Návratová, Šahy; Juraj Koutný, Nové Mesto nad Váhom; Gizela Slavkovská, Marián Kováčik, Eva Sigotská, Ivan Chmelík, Banská Bystrica; Anton Klajban, Ján Lofaj, Sečovce; Zuzana Kvasová, Banská Štiavnica; Stana Dobrovičová, Bratislava; Ondrej Žúdel, Spišská Nová Ves; Dušan Mlynarčík, Bardejov; Viktor Hujík, Žilina; Jozef Mokoš, Ružomberok

 

Hudobné vystúpenia

Eva Bachratá, Peter Gašparec, Elena Lazarová, Jana Buntová, Jana Lipová, Marta Horňáková, Viktor Šimčisko, Lívia Križanová, Igor Grün, Alexander Kemény, Ladislav Vaszily, Alexander Murín, Vlasta Čechmánková, Helena Lapárová, Soňa Valentová, Gustáv Kováč, Ľudmila Mentlíková, Magda Rusňáková, Jela Špitková, Ján Hladký, Eva Štefunková, Karol Kováč, Elena Pindešová, Silvia Jurčovičová, Gabriela Cibuľová, Karol Sucháň, Pavol Landau, Anna Páleníková, kraj Bratislava; Tomáš Valent, Ivan Deutsch, Peter Ličko, Peter Kolár, Marián Horváth, Marián Lapšanský, Marta Beracková,  kraj Banská Bystrica; Ivan Miro, Marta Filová, Mária Viechová, Ľuba Marečková, Mariana Štepitová, Juraj Belka, Jozef Pekara, Jaroslav Vodák, Pavol Frátrik, kraj Žilina; Emília Šturáková, Anna Hurňáková, Ladislav Forgáč, Anton Podhajecký, Marián Motýľ, kraj Prešov; Elena Rajczyová, Erika Mártonová, Anna Fejérová, Agáta Bergidová, Jana Starovecká, Anna Halenárová, Cyril Macák, Viera Kosmelová, kraj Košice

 

Hostia

Jiřina Holubová, Hradec Králové; Dr. Jaroslav Blažek, Praha; Vladimír Caska, Jaroslav Hlaváček;

 

Z hodnotení

Pribudla súťaž v prednese hudby. Nech sa vzájomne spoznávajú nádejní umelci slova a melódie. Mladí recitátori a poeti tri dni bývali vedno s mladými hudobníkmi. Pre niekoľko sto účastníkov súťaže je však dnešný Dolný Kubín pritesný. Hotel miniatúrny, školy nestačia, stany tiež nestačili – a preto museli mnohí na noc odchádzať nielen do neďalekého Oravského Podzámku, ale až do Ružomberka.

Piaty Hviezdoslavov Kubín, Kultúrny život 28/1958

 

Niečo okolo tisíc účastníkov sa zapojilo do súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy prvý rok, vlani už 40.000 a tohoto roku je to takmer 100.000.

Žiada sa rozšíriť repertoár prednášaných básní. Zabúdame na poéziu poštúrovskú, z obdobia medzi dvoma vojnami a hlavne na básne novšie a nové. Milovníci krásneho slova nesiahajú dostatočne po prekladovej literatúre. Lepší výber, prednes a pochopenie autorovej myšlienky ukázali v Kubíne účastníci umeleckého prednesu prózy, kde boli zastúpení z novších autorov Mináč, Karvaš, Móric, Zúbek, Urban, Zguriška, Horák, Bendová, Ondrejov a iní popri našich i cudzích klasikoch.

Veľmi slabo bola zastúpená aj ľúbostná poézia. Nedostatok vhodných básní sa tak ako vlani ukázal pri druhej vekovej kategórii, kde už celkom detské básničky nesedia a ťažšie ešte deti nezvládzu pochopiť.

Čo s politickými satirickými veršami a satirou vôbec? Patrí do tejto súťaže alebo nie? Vlani i tohto roku mal Štefan Oľha z Prešova u obecenstva veľký úspech s takýmito veršami. U poroty však t. r. s nimi nepochodil. Nikto však neurčil Hviezdoslavovmu Kubínu, čo sa na ňom má a čo nemá prednášať. No veď aj politická satira má čo povedať nášmu človeku a keď sa volá po rozšírení repertoáru, nemožno snahu prednášajúceho označiť za snahu po lacnom efekte. Ďalšou spornou otázkou je, či Hviezdoslavov Kubín má vychovávať herecký dorast alebo má učiť mlaď národa láske k poézii a šíriť ju na masovej základni pre väčšiu kultúru jazyka i vedomostí. Isto to druhé, preto by mali v školách súťažiť všetci žiaci, nielen vynikajúci. Na dedinách a v závodoch by mali pracovať krúžky a komisie radiť, učiť a opravovať. Bolo by viacej spokojných ako sklamaných často príkrym, nepedagogickým hodnotením, ako sa to stalo v mnohých prípadoch tohto roku v Kubíne.

M. Plištilová: Sviatok poézie, Smena, 25. 6. 1958

 

K tohoročnej kráse jubilejného Hviezdoslavovho Kubína prispela  aj delegácia víťazov z Wolkrovho Prostějova s veľkým úspechom na záverečnom večierku víťazov.

Najprenikavejší úspech dosiahol 40-ročný učiteľ, najmä úryvkom z V. spevu Hollého Svätopluka. Mladoň pokojne začal prednášať Hollého hexameter v časomernom rytme, aby ho naplnil vzruchom tam, kde Zemežízeň na sneme vedie rozhorčenú reč proti Svätoplukovej zrade, bavorskej agresii a otroctvu. Úskalia verša  a dĺžok Bernolákovej slovenčiny vedel zvládnuť dokonalým spôsobom pri plnom vyniknutí myšlienkovej súvislosti v celku i jednotlivostiach. Prítomný básnik Pavol Horov vyznal, že bol očarený silou a úchvatnosťou Hollého Svätopluka, životnosťou tejto poézie.

V Mihálikovej básni Srdce sveta sa znamenite uplatnil Oľhov zmysel pre ostré i plastické podanie myšlienky. V pásme piatich satirických básní  z Mňačka, Illeka a Reisela udivoval vtipom, smelosťou prejavu, rozmanitosťou vyjadrovacích prostriedkov, úsporným, ale úderným gestom, ale aj disciplinovaným jazykovým žonglérstvom.

Jariabkovej talent sa zaiste dobre uplatní na javisku, no menej napr. v rozhlase, kde sú väčšie nároky na kvality zvukovej krásy reči. Je to práve opačne u Chalupovej. Jej stíšený prejav má svoju osobitú zvukovú krásu. Hlasovo i jemnou mimikou vie účinne vyjadrovať intenzívne vnútorné zážitky. Jej jemný prejav je v skutočnosti bohato diferencovaný.

Ervín Chalupa (brat Evy Chalupovej) opätovne zaujal bezprostrednosťou, ľahkým sviežim stvárnením hlboko videného a prežívaného zážitku v utešenom detskom výjave chlapcov na ceste z malín, ale v stvárnení hájničky už-už nestačil svojimi mladými silami. Vzácny talent v dispozíciách svojho veku, živý, bystrý a vnímavý i tvárny chlapec.

Podjavorinskej Žobrák je obyčajne nad sily detí, no Takáčová vypracovala báseň s pôsobivou účinnosťou, hoci až priveľmi dramaticky.

V I. kategórii získala I. miesto Katka Minichová, a to zjavným nadaním, milým zjavom, štebotavou rečou, bezprostredným živým podaním rozmanitých situácií z ríše zvierat.

Vlado Uhlár

 

Prednášači (pozn. recitátori prednesu prózy) tvorivejšie a objavnejšie načreli do bohatého fondu našej i cudzej literatúry. Podobne sa kladne prejavil prístup pri výbere ukážok z našej staršej literatúry. Uspokojivo bola zastúpená tvorba českých autorov. Môžeme hovoriť o objavnosti a tvorivom postupe pri výbere repertoáru.

Osobitne sa treba zmieniť o pomoci učiteľov žiakom pri výbere a nácviku textu. Pochvalu si zaslúžia najmä Jozef Mladoň, riaditeľ Národnej školy v Klížskom Hradišti, Želmíra Tarcalová, učiteľka z Martina, a Jozef Vášáry z Banskej Štiavnice.

Martin Jančuška

 

Komu neostal v živej pamäti prešovský František Sedlák? Koho nezaujalo veľké prednesové umenie tohto írečitého Šarišana, ktorý víťazil úryvkami zo starej literatúry, najnovšej (Tatarka) i sovietskej (Leonov: Ruský les)? Sedlák s Oľhom suverénne ovládali plochu pódia a mysle i srdcia poslucháčov. Hlboké premyslenie diela, citlivý výber úryvku a dokonalé podanie tvorili účinnú jednotu v Sedlákovom výkone, keď okrem toho zaujal aj jeho junácky zjav, osobitné zafarbenie a krása hlasu a celkové optimistické ladenie prednesu, vlastné humorom sršiacej povahe tohto vynikajúceho recitátora prózy, profesora slovenčiny na lesníckej priemyselnej škole vo Fričovciach.

Vlado Uhlár

 

Zo spomienok

Imaginárny film mojich spomienok sa začína roku 1958, keď som sa ako študent žilinskej jedenásťročenky po prvý raz nadýchol onej nezabudnuteľnej kubínskej atmosféry. V tom čase ešte nestál hotel Severan a recitátori boli ubytovaní na súkromí. Mňa prichýlili Vaňovci. Mali záhradníctvo a ich dom s manzardou stál neďaleko železničnej stanice. Nestál ani kultúrny dom, súťažilo sa v sále Domu osvety na námestí...

Na „svojom“ prvom HK som sa predstavil montážou z prózy Ľuda Zúbka Posledný zápas. Súperkou mi bola banskoštiavničanka Milka Vášáryová,  ktorá prednášala úryvok Jar Adely Ostrolúckej. (Spomínali sme s pani Milkou tie časy v Trenčianskych Tepliciach pri preberaní Ceny Karla Čapka za rok 2002). Spomínam si na Zuzku Jariabkovú, ktorá sa potom „stratila“ kdesi za morom, na východniarov Piťa Oľhu, Fera Sedláka...

Ivo Veliký, Trenčín

 

Víťazi

Prednes poézie

 

I. kategória (1. – 3. ročník všeobecnovzdelávacích škôl)

 1. Katarína Minichová, Bratislava – Ľudmila Podjavorinská: Sršeň, Mária Rázusová-Martáková: Zatúlané húsa
 2. Lívia Hatiarová, Vrútky
 3. Silvia Thomková, Hriňová

 

II. kategória (4. – 5. ročník všeobecnovzdelávacích škôl)

 1. Táňa Takáčová, Trenčín – Ľudmila Podjavorinská: Žobrák,
 2. Alexandra Nosáľová, Banská Bystrica – Štefan Žáry: Návšteva
 3. Veronika Fričová, Hlohovec – Ľudmila Podjavorinská: Čakanka

 

III. kategória (6. – 8. ročník všeobecnovzdelávacích škôl)

 1. Ervín Chalupa, Martin – Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena, Ľudmila Podjavorinská: Filúz a striga
 2. Ľubo Roman, Bratislava  ̶  Ľudmila Podjavorinská – Filúz a víly, Milan Ferko: Zväzácky preukaz
 3. Eleonóra Skácelová, Bratislava – Krista Bendová: Skutočná príhoda

 

IV. kategória (9. – 11. ročník všeobecnovzdelávacích škôl, pedagogických, odborných a nadstavbových škôl)

 1. Zuzana Jariabková, Bratislava – Ľudmila Podjavorinská: Filúz a víly, Mária Rázusová-Martáková: Pieseň o láske
 2. Eva Chalupová, Bratislava – Pavol Országh Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský, Janko Kráľ: Kvet
 3. Oxana Kačalubová, Dolný Kubín – Pavol Horov: Kysuce, Pavol Országh Hviezdoslav: Vrtohlávka

 

V. kategória (vyššie pedagogické školy, vysoké školy, učitelia, vychovávatelia, pionierski vedúci, školskí a osvetoví pracovníci, pracujúca inteligencia)

 1. Jozef Mladoň, Klížske Hradište – Ján Hollý: Svätopluk, Pavol Horov: Kysuce
 2. Štefan Oľha, Prešov – Vojtech Mihálik: Srdce sveta (Moskva), L. Mňačko – V. Illek – V. Reisel: koláž satirických básní
 3. Darina Ondrejovičová, Kosihovce – Milan Rúfus: Príhody, Alexander S. Puškin: Eugen Onegin (List Tatiany)

 

VI. kategória (robotníci, roľníci, ženy z domácnosti)

 1. Lambert Šimko, Dubnica nad Váhom Pavol Országh Hviezdoslav: Stesky, Andrej Sládkovič: Detvan

 

Cena Zväzu slovenských spisovateľov za najlepší prednes súčasnej tvorby

                Štefan Oľha, Prešov

Odborná porota: Pavol Horov, Elena Sumarová, Ján Hudec, Helena Nováková

 

Prednes prózy

I. kategória

 1. Mária Mladoňová – Krista Bendová: Rozprávka o rozprávke, Ruská ľudová: Pampúšik
 2. Mária Strapáková, Trenčín – Fraňo Kráľ: Jano, Čenkovej deti
 3. Karol Hatiar, Vrútky – Mária Kownacka: O Kubovom pohári, Viera Osejevová: Zajačia čiapočka

 

II. kategória

 1. Pavol Barta, Lednica – Mária Rázusová-Martáková: Dobrá kúpa, Ladislav Nádaši-Jégé: Okuliare starej matere
 2. Július Svätojánsky, Rožkovany – Fraňo Kráľ: Jano, Elena Čepčeková: Teta Julka
 3. Klára Máčiková, Nitra – Ezop: Lev a myš, Jozef Horák: Sto kociek cukru

 

III. kategória

 1. Jana Kotočová, Bratislava – Peter Karvaš: Výtržník, Martin Kukučín: Mladé letá
 2. Milota Polónyová, Martin – Fraňo Kráľ: Čenkovej deti, Božena Slančíková Timrava: Ťapákovci
 3. Jela Holécyová, Slovenská Ľupča – Fraňo Kráľ: Čenkovej deti, Martin Kukučín: Rysavá jalovica

 

IV. kategória

 1. Ľuba Kráľovičová, Martin – Victor Hugo: Bedári, Mária Rázusová-Martáková: Kúpte mi koníka
 2. Viera Fulínová, Sabinov – Božena Němcová: Babička, Margita Figuli: Mladosť
 3. Milan Stano, Ružomberok – Ján Palárik: Dôležitosť dramatickej literatúry u nás, Peter Jilemnický: Pole neorané

 

V. kategória

 1. neudelené
 2. Elena Remenárová, Prešov – Vladimír Mináč: Žiaľ, Július Zeyer: Radúz a Mahuliena

 

VI. kategória

 1. neudelené
 2. František Sedlák, Soľná Baňa – Leonid Leonov: Ruský les, Janko Jesenský: Medicína
 3. Mária Žáková, Nové Mesto nad Váhom – Jiří Marek: Hovorí matka, Slovenská ľudová: Ako sa ježibaba vydávala

 

Cena Zväzu slovenských spisovateľov za najlepší prednes prózy zo súčasnej tvorby

                Emília Vášáryová, Banská Štiavnica – Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Odborná porota: Ondrej Rajniak, Nitra; Juraj Koutun, Štefan Pleško, Martin Jančuška, Bratislava; Margita Majerová, Košice

 

Slovesná tvorba

 1. Juraj Hatrík, Bratislava – Vrátim sa, Invencie
 2. Gizela Slavkovská, Banská Bystrica - Máj
 3. Viktor Hujík, Žilina

Odborná porota: Ctibor Štítnický, Rudolf Móric, Zlatko Klátik, Ján Poliak, Alfonz Pochylý

 

Hudobné vystúpenia

Ján Hladký, Nové Mesto nad Váhom (harmonika)

Ivan Miro, Žilina (klavír) – Joseph Haydn: Sonáta e moll

Mariana Štepitová, Martin (klavír) – Eugen Suchoň: Sonata

Ida Černecká, Bratislava (klavír) – Žilinskij: Myšky, Berkovič: Variácie na ruskú ľudovú pieseň

Viktor Šimčisko, Bratislava (husle) – Oskar Rieding: Concertino

Magda Rusnáková, Trenčín (husle) – Friedrich Seitz: Žiacky koncert

Lívia Križanová, Bratislava (husle) – Ernest Križan: Tarantella

Anna Fejérová, Košice (klavír) – Eugen Suchoň: Suita (Obrázky zo Slovenska)

Igor Grün, Bratislava (husle) – Tivadar Országh: Concertino

 

Zdroje

Zoznam účastníkov V. ročníka HK. Zoznam súťažiacich v umeleckom prednese prózy. Orig. dok. Slovenský národný archív.

Literárno-umelecký večer víťazov. Program. Orig. dok. Slovenský národný archív.

Víťazi Hviezdoslavovho Kubína 1958. Členovia porôt. Orig. dok. Slovenský národný archív.

Piaty Hviezdoslavov Kubín, Kultúrny život 28/1958.

M. Plištilová: Sviatok poézie, Smena 25. 6. 1958

Vlado Uhlár – Martin Jančuška: Jubilujúci Hviezdoslavov Kubín. In: Ľudová tvorivosť, roč. VIII., 8-9/1958

Hviezdoslavov Kubín 1962. (bulletin, č. 5). Prípravný výbor HK 1962, Dolný Kubín.

Tak prišla k nám poézia. Pamätnica k XXV. Hviezdoslavovmu Kubínu. Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, 1980. 65 – 061 – 80. 02/59

Zápisník 50. Hviezdoslavovho Kubína. Zost. Jaroslava Čajková. Národné osvetové centrum, Bratislava, 2004. ISBN 80-7121-243-1.

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.