Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

VIII. Hviezdoslavov Kubín

Dátum pridania: 05.04.2019

Fakty, hodnotenia


VIII. Hviezdoslavov Kubín 21. - 23. septembra 1962

 

Všetky sily pre ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti a pre prípravu prechodu ku komunizmu!

 

Vyhlasovatelia a organizátori

Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici

Okresný národný výbor a Mestský národný výbor v Dolnom Kubíne – komisie a odbory školstva a kultúry

Krajská odborová rada

Krajský výbor Československého zväzu mládeže

Krajská pobočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

 

Z propozícií

VIII. Hviezdoslavov Kubín ako hold vďaky, oddanosti a lásky ľudu ku Komunistickej strane Československa pri príležitosti jej XII. zjazdu.

Náplňou bude zameranie tvorby a umeleckého prednesu poézie a prózy na:

1. Komunistickú stranu Československa, vodkyňu pracujúcich más a na budovateľské úsilie ľudu ČSSR a krajín socialistického tábora,

2. oslobodzovacie hnutie ujarmených národov a boj za trvalý svetový mier,

3. mierový tvorivý a šťastný život nášho ľudu v podmienkach socialistickej a komunistickej spoločnosti, v spoločnej vlasti Čechov a Slovákov a v mierovom tábore krajín socializmu.

Formou VIII. Hviezdoslavovho Kubína bude prehliadka s vnútornou súťažou, uzavierajúcou VI. a otvárajúcou VII. ročník Súťaže tvorivosti mládeže.

Na VIII. HK osobitne pozývame víťazov krajských kôl STM a víťazov VII. Hviezdoslavovho Kubína.