Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu...
viac

Fujara

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Fujara je mimoriadne dlhá píšťala s tromi hmatovými dierkami, ktorá je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku. Fujara bola v roku 2005 zapí...
viac

Radvanský jarmok

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Radvanský jarmok vychádza z tradície, ktorá siaha do 17. storočia. Vznikol v roku 1655 v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Historici predpoklad...
viac

Nehmotné kultúrne dedičstvo

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Obsah kultúrneho dedičstva v sebe zahŕňa veľké a rozmanité „bohatstvo“ národa. Je to práve kultúrne dedičstvo, ktoré definuje identitu štátu a jednotlivcov v ň...
viac