Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Drotárstvo na Slovensku

28.06.2021
|
GREGOR GARDOŠ
Vo všeobecnosti sa za rok zrodu drotárstva na Slovensku označuje rok 1714, kedy sa v spisoch z bytčianskeho panstva spomína meno Juraj Drotárik. Tento rok je l...
viac

Modrotlač

23.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
  Modrotlačou nazývame indigom na modro farbenú látku, zdobenú potláčaním vzorov pomocou takzvanej rezervy  – zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzor...
viac

Horehronský viachlasný spev

23.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Obce regiónu Horehronia sa vyznačujú mimoriadne bohatými a stále živými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry. K tým najvýraznejším a najtrvácnejším patrí ľudový ...
viac

Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách

23.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Tradičné bábkarstvo na Slovensku predstavuje neoddeliteľnú súčasť domácej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tejto tradície boli rodiny kočovn...
viac

Gajdošská kultúra

23.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Gajdy ako organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezent...
viac

Terchovská muzika

23.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je špecifická originálnym kolektívnym vokálno-inštrumentálnym prejavom. Pojmom...
viac

Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu...
viac

Fujara

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Fujara je mimoriadne dlhá píšťala s tromi hmatovými dierkami, ktorá je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku. Fujara bola v roku 2005 zapí...
viac

Radvanský jarmok

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Radvanský jarmok vychádza z tradície, ktorá siaha do 17. storočia. Vznikol v roku 1655 v Radvani, ktorá bola strediskom remeselnej výroby. Historici predpoklad...
viac

Nehmotné kultúrne dedičstvo

09.09.2019
|
GREGOR GARDOŠ
Obsah kultúrneho dedičstva v sebe zahŕňa veľké a rozmanité „bohatstvo“ národa. Je to práve kultúrne dedičstvo, ktoré definuje identitu štátu a jednotlivcov v ň...
viac