Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Fujara

Dátum pridania: 09.09.2019


Fujara je mimoriadne dlhá píšťala s tromi hmatovými dierkami, ktorá je rozšírená len na Slovensku, osobitne na strednom Slovensku.

Fujara bola v roku 2005 zapísaná do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva.

Pramene o histórií fujary tvoria predovšetkým písomné záznamy. Najstaršie použitie slova fujara, ktoré by sme mohli považovať za pomenovanie dnešnej fujary, sa vyskytuje v Brukovom rukopisnom zborníku z osemdesiatych rokov 18. storočia. Od začiatku 19. storočia sa slovo fujara používalo čoraz častejšie ako jednoznačný termín na označenie dnešného typu fujary

Fujara má špecifickejší hudobný repertoár než ktorýkoľvek iný ľudový hudobný nástroj. Je to spôsobené jej funkciou v živote pastierov, väzbou na pastiersko-zbojnícky element, hudobno-technickými danosťami nástroja a zvukomalebným využitím tónov vo vysokých polohách. Každý hudobný nástroj nesie pečať neopakovateľných vlastností svojho výrobcu a hráča, priamo odráža osobnosť, ktorá ho vyrobila a ktorá na ňom hrá.

Fujara bola v roku 2010 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva  a v roku 2005 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

ZDROJ:

Hamar, Juraj; Ryšavá, Eva. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Bratislava: SĽUK, 2017. 34s.

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.