Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Gajdošská kultúra

Dátum pridania: 23.09.2019


Gajdy, ako organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva Slovenska. Ako významný kultúrno–historický jav, ktorého korene siahajú až do 14. storočia, sa na báze prirodzenej medzigeneračnej kontinuity zachoval dodnes. Svojou konštrukciou sú typy gájd na Slovensku súčasťou širších stredoeurópskych kultúrnych kontextov, avšak viaceré atribúty vnímame ako identifikačné znaky tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, napríklad: technologické postupy pri výrobe gájd, estetické stvárnenie nástrojov, regionálne, lokálne i individuálne štýlové znaky gajdošskej interpretácie, piesňový a tanečný repertoár, rituály súvisiace s gajdami, tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd, texty gajdošských piesní i ľudovú slovesnosť spojenú s týmto nástrojom.

Gajdošská kultúra bola v roku 2013 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a v roku 2015 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

ZDROJ:

Hamar, Juraj; Ryšavá, Eva. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Bratislava: SĽUK, 2017. 34s.

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.