Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Slovakiana v roku 2019

19.12.2019
|
správa portálu
Zhodnotenie portálu Slovakiana za rok 2019 V roku 2019 bolo spracovaných cca 72 000 digitálnych objektov (ďalej len „DO“), z ktorých je zhruba 6800 voľne príst...
viac

Čo ponúka Slovakiana verejnosti

06.11.2019
|
správa portálu
Portál vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania viac ako 135 000* digitálnych objektov vo vysokom rozlí...
viac

Centrálny dátový archív o projekte

22.12.2015
|
správa portálu
Aktuálne podmienky správy digitálnych kultúrnych objektov – na centrálnej i na inštitucionálnej úrovni rezortu MK SR a medzirezortne – charakterizujú nevyhovuj...
viac