Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Slovakiana v roku 2019

Dátum pridania: 19.12.2019

Webový portál www.slovakiana.sk zmenil nielen svoju tvár. Voľné digitalizované objekty môžete teraz vyhľadávať pomocou GPS súradníc a na sociálnych sieťach sa rozbehol seriál o záchrane slovenských hradov.


Zhodnotenie portálu Slovakiana za rok 2019

V roku 2019 bolo spracovaných cca. 72 000 digitálnych objektov (ďalej len „DO“), z ktorých je zhruba 6800 voľne prístupných pre verejnosť cez portál Slovakiana.

Na portál priebežne pribúdali i články o kultúrnom dedičstve Slovenska. Môžete si prečítať blogy:

Nehmotné kultúrne dedičstvo, články venované prvkom zapísaných v Reprezentatívnom zozname UNESCO;
Spoznávame pamiatky Slovenska, kde pribudli nové články o hradoch Beckov, Čabraď, Branč, Gýmeš, Oponice, Hrušov a o iných národných pamiatkach ako Mohyla generála M.R.Štefánika, Národný cintorín v Martine, Gerulata v Rusovciach, Brhlovce a Nový zámok v Banskej Štiavnici;
Hviezdoslavov Kubín, kde sa dočítate o spomienkach na jednotlivé ročníky tejto celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy;
v blogu Dynastia Habsburgovcov pribudli 2 nové články venované životu Jozefa II. Habsburského a poslednému vládnucemu Habsburgovi Karolovi I.;
blog Osobnosti v umení bol doplnený o články o živote a diele našich umelcov – Martin Benka, Ladislav Mednyánszky, Arnold Peter Weisz-Kubínčan, Mikuláš Galanda;
v blogu venovanom Digitalizácii kultúrneho dedičstva Slovenska pribudol 1 článok, a to o samotnej Slovakiane.

Od leta 2019 sme na portáli Slovakiana zaviedli novú funkcionalitu – vyhľadávanie voľných digitalizovaných objektov podľa lokality. Požívateľ má teraz prehľad, aké kultúrne objekty sa nachádzajú v jeho blízkosti a pomocou GPS súradníc sa k nim vie osobne dostať.

Pre verejnosť je asi najvýraznejšou novinkou portálu zmena úvodnej stránky Slovakiany. Z doteraz minimalistickej stránky sme prešli na poukázanie samotných zbierok objektov, ktoré sa na portáli nachádzajú. Používateľ sa vie jedným klikom dostať k tematickej kolekcii, výstave, článku, ale i k oznamom, týkajúcich sa aktuálneho diania v kultúrnom dedičstve Slovenska a na portáli Slovakiana. Príspevky na úvodnej stránke sú pravidelne dopĺňané o nové, a k všetkým doposiaľ zverejneným sa používateľ dostane cez archívy, nachádzajúce sa pri samotných príspevkoch, ale i v spodnej časti portálu.

Okrem prírastkov a zmien na portáli sa tím Slovakiany snažil o jej zviditeľnenie a poukázanie na jej prínos pre širokú verejnosť.

1. Koncom apríla 2019 sa konal technologický festival IXPO 2019, kde sa Slovakiana prezentovala výsledkami svojej činnosti a to populárno-náučnými videami a animáciami či interaktívnymi hrami pre deti i dospelých.

2. V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVORBA 2019 sme zorganizovali 2 workshopy zamerané na interpretáciu výtvarného diela, pri ktorých sa využili digitálne objekty z portálu. Našou dlhodobou snahou je kultúrne dedičstvo prezentovať inovatívnymi formami, a práve na tomto festivale bolo cieľom ukázať možnosti jeho kreatívneho využitia.

3. Zúčastnili sme sa na týždennom workshope v Trenčianskych Tepliciach, kde sme prezentovali Slovakianu pre študentov strednej školy dizajnu. Študenti sa následne na to venovali spracovaniu vybraných voľných diel zo Slovakiany. Z výstupov ich činnosti plánujeme usporiadať výstavu autorských grafík vytlačených na risografe, o ktorej Vás budeme priebežne informovať.

4.Výzvou pre nás bola aj príprava seriálu Záchrana hradov na Slovensku. Stretli sme sa s viacerými občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi, ktorí svoj život zasvätili obnove hradov. Zo stretnutí sme pripravili reportáže o ich činnosti od začiatkov, cez problémy, ktoré ich sprevádzali až po ich vízie do budúcnosti. Prvú časť seriálu o Záchrane hradu Hrušov sme spustili 6. novembra 2019 na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a YouTube).

Máme ešte veľa nápadov a chuti venovať sa podobným aktivitám i v ďalších rokoch prevádzky portálu Slovakiana. Určite sme neskončili s aktivitami týkajúcich sa propagovania kultúrneho dedičstva Slovenska a i naďalej budú na portál Slovakiana pribúdať digitalizované kultúrne objekty, články a výstavy.

Ďakujeme za podporu.
Tím Slovakiana

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.