Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Dátum pridania: 16.07.2020

Štátna vedecká knižnica v Prešove realizovala národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) s cieľom vybudovania odborného organizačného pracoviska, ktoré sa venuje primárne dokumentácii, spracovaniu a sprístupňovaniu verifikovaných informácií o rómskej kultúre.


Úlohou centra je sústrediť na jednom mieste komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach rómskej národnostnej menšiny na Slovensku, a to tvorbou digitálnych kultúrnych objektov, tzv. ebornov a ich sprístupnením širokej verejnosti.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry si určilo 3 základne oblasti dokumentovania: orálna história vrátane literatúry oblasť hudobného dedičstva vrátane divadla oblasť remesiel vrátane výtvarného umenia .

 

Gelem, gelem (1971), oficiálne uznávaná hymna rómskeho národa

 

Realizácia projektu spočívala:

  • v rekonštrukcii a interiérovom vybavení DICRK
  • v komplexnom technickom a technologickom vybavení DICRK
  • v mapovaní a zaznamenávaní definovaných oblastí v teréne prostredníctvom audiovizuálnych technológií
  • v spracovaní podkladov do digitálnych kultúrnych objektov (DKO)
  • v prezentácii DKO prostredníctvom vlastného prezentačného portálu s mapovou službou v slovenskom, rómskom, anglickom a maďarskom jazyku
  • v budovaní knižného fondu a poskytovaní služieb v špecializovanej študovni

 

Výstupy projektu pre verejnosť:

Okrem už spomínaného prezentačného portálu je výstupom projektu i multimediálna publikácia o rómskej hudbe a študovňa romistiky Eleny Lackovej.

Digitálne kultúrne objekty vytvorené v rámci projektu DICKR sú verejnosti sprístupnené aj na Slovakiane tu.

 

Zdroj: Štátna vedecká knižnica v Prešove

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.