Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

PÚ SR o projekte - Digitálny pamiatkový fond a jeho digitalizácií „veľkých“ 3D objektov v Pamiatkovom úrade SR.

Dátum pridania: 22.12.2015

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizoval projekt financovaný Operačným programom Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bola digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov získavania, spracovania a ich ochrany na národnej úrovni.


Pamiatkový úrad SR od roku 2012 v rámci tohto programu začal projekt Digitálny pamiatkový fond (digitalizácia „veľkých 3D objektov). V tomto projekte boli digitálne dokumentované vybrané národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Rozsahom aj rozmerovo menšie pamiatkové objekty boli digitalizované interným digitalizačným pracoviskom. Veľmi veľké objekty, napríklad hrady a urbanistické celky boli digitalizované externým dodávateľom.

V Pamiatkovom úrade SR vzniklo digitalizačné pracovisko na personálnej báze už existujúceho oddelenia grafickej dokumentácie (OGD). Je to špecializované pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou. Oddelenie zabezpečuje geodetické a digitálne zameranie a grafické dokumentovanie hnuteľných aj nehnuteľných pamiatkových objektov a výsledkov pamiatkových výskumov. Zriadením vlastného digitalizačného pracoviska sa zaručila udržateľnosť projektu aj po 30. 11. 2015.

Vybraný pamiatkový fond SR bol digitalizovaný viacerými geodetickými metódami. Metódy boli zvolené podľa špecifických znakov jednotlivých objektov. Pri digitalizácii boli aplikované terestrické laserové skenovanie, digitálna fotogrametria, obrazové skenovanie a štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a technológia globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej GNSS).

Výstupmi digitalizácie sú mračná bodov, výkresová dokumentácia, 3D modely, videá a fotografie. Pre digitalizáciu národných kultúrnych pamiatok boli zvolené tieto digitalizačné techniky: • Digitálna fotografia, gigapixelové zábery, panorámy, elevačná fotografia, • Laserové skenovanie, • Fotogrametria, • Geodetické zameranie. Pri všetkých objektoch sa uplatňuje kombinácia minimálne dvoch techník. Súčasťou digitalizácie je aj zameranie objektov pomocou GNSS. Výhodou nových digitalizačných metód oproti klasickej geodetickej metóde je rýchlosť a detailnosť zberu údajov v teréne. Digitalizačnými metódami sa zaznamená tvar (povrch) objektu s vysokou presnosťou. Podľa zvolenej metódy je zaznamenaná aj farebnosť objektu. Každý objekt je snímaný v geografických súradniciach.

Digitalizácia pamiatkového fondu umožňuje zjednodušenie výskumu, jeho podrobnú dokumentáciu v čase. Poskytuje zdrojové dáta pre prípadné zrekonštruovanie poškodených, alebo zničených pamiatok a v neposlednom rade zvyšuje všeobecné povedomie o kultúrnom dedičstve Slovenskej republiky a jeho propagáciu.

Ivica Kravjanská

 

Pozrite si videoreportáž, ako prebieha digitalizácia zabezpečovaná Pamiatkovým úradom SR na našom YouTube kanáli.

 

 

 

Komentáre (1 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.

14.12.2016 - 14:44
|
Rastislav Piovarči
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sú dáta spomenuté vo vašom článku niekde verejne dostupné. V registrácií na tento portál sa píše, že po registrácií bude mocť uživateľ: " - požiadať o poskytnutie digitálneho objektu, - zakúpiť si digitálny objekt alebo službu v eshope portálu." Nikde v portále som však tieto možnosti nenašiel. Mohli by ste ma prosím odkázať kde by som tieto dáta mohol získať, prípadne, na koho sa obrátiť? Jedná sa mi hlavne o 3D modely a Fotogrametrické dáta objektov. Vopred Vám ďakujem za Vašu reakciu. S pozdravom, Rastislav Piovarči