Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Čo ponúka Slovakiana verejnosti

Dátum pridania: 06.11.2019

Slovakiana je prezentačný portál, ktorý sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti.


Vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania viac ako 100 000* digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení s možnosťou následného nekomerčného využitia v prípade, ak to umožňuje aktuálny stav právnej ochrany.

Na portáli si návštevník vďaka funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky, diskutovať s verejnosťou, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie popisných informácií kultúrnych objektov, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu súvisiacej právnej ochrany. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu.

Slovakiana využíva k prezentácií digitálnych reprezentácií kultúrnych objektov technológie, ktoré umožnia návštevníkovi atraktívne zobrazenie objektov do najmenších detailov. Návštevník tak môže pozorovať na objektoch maliarsky rukopis, ťahy štetca, nerovnosti povrchu ako aj pórovitosť materiálu. Takáto hĺbka detailu má obrovský význam nie len pre odborných pracovníkov, kurátorov a reštaurátorov, ktorí pracujú na ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva.

 

Kto vyberá objekty na digitalizáciu a kto ich digitalizuje?

Výber objektov na digitalizáciu i samotné snímanie kultúrnych objektov zabezpečujú výlučne pamäťové a fondové inštitúcie (PFI). V súčasnosti sa na portáli nachádzajú kultúrne objekty, ktorých digitalizáciu zastrešujú:

 

Ako sa digitalizované objekty dostanú na portál Slovakiana?

Po zdigitalizovaní kultúrnych objektov v digitalizačných pracoviskách PFI nasleduje ich spracovanie. Zodpovedná PFI pripraví technicky vyhovujúce balíky s objektami, ktoré zasiala do informačného systému Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (IS CAIR**), kde sú spracované a následne sprístupnené na portáli. Spracovanie balíkov je však časovo náročné, nakoľko výstupom digitalizácie sú státisíce digitálnych objektov vo vysokých objemoch dát. Z toho dôvodu pribúdajú na portál Slovakiana nové digitálne objekty priebežne každý deň a naďalej aj budú niekoľko rokov. 

 

Kto vytvára popisné informácie nachádzajúce sa pri kultúrnom objekte?

Náhľadom do detailu každého kultúrneho objektu sa zobrazí jeho základný popis, ktorý vytvorili odborníci z PFI, a podobne, ako digitálne objekty dodali do IS CAIR na spracovanie. Tento popis kultúrnych objektov však neostáva statickou informáciou v uzatvorenom systéme, ale je v prípade doplňujúcich informácií aktualizovaný. Zároveň, každý registrovaný používateľ má možnosť komentovať a dopĺňať obsahové informácie o objektoch a po odbornom schválení tak prispievať k obohacovaniu a dopĺňaniu informácií o kultúrnom dedičstve Slovenska.

 

Kto určuje, ktoré kultúrne objekty sú voľne sprístupnené pre verejnosť?

Návrh a schvaľovanie stavu sprístupnenia kultúrnych objektov majú v „rukách“ samotné PFI. Na základe autorskoprávnej ochrany zástupcovia z PFI určujú, ktorý objekt je možné pre verejnosť sprístupniť alebo poskytnúť na stiahnutie.

 

Čo nájdem na portáli Slovakiana?

Už úvodná webová stránka Slovakiany ponúka verejnosti prehľad zaujímavostí a noviniek z portálu. Kurátormi Slovakiany sú pravidelne pripravované nové kolekcie, virtuálne výstavy, články a zbierky, ku ktorým sa návštevník dostane jedným klikom.

V sekcií „Kultúrne objekty“ sa nachádza zoznam kultúrnych objektov vrátane ich digitálnych reprezentácií, kde si môže návštevník okrem fulltextového vyhľadávania objektov filtrovať objekty aj cez rozšírené vyhľadávanie podľa autora, obdobia, kategórie alebo inštitúcie, ktorá objekt digitalizovala.

Ak návštevník portálu nevie, aký konkrétny objekt hľadá, môže ich skúmať cez sekciu „Kategórie“  kultúrnych objektov zoradené do logických skupín podľa charakteristických prvkov (divadlo, tanec, výtvarné umenie, filmy, hovorené slovo, architektúra a urbanizmus, texty, odev, tanec a ďalšie).  

V sekcii „Virtuálna exkurzia“ sa návštevník presunie do sveta populárno-náučných videí a animácií. Ak vás zaujíma čo sa skrýva za obrazom od Cypriána Majerníka, história vzniku fujary či pohľad z vtáčej perspektívy na mesto Banská Štiavnica, tak túto sekciu určite neprehliadnite.

Ďalšie funkcionality, ktoré môžu využiť registrovaní používatelia je vytvorenie virtuálnej výstavy a založenie vlastného blogu.

Do prostredia virtuálnej výstavy má používateľ možnosť vkladať okrem digitálnych objektov z portálu i vlastné popisy a sprievodné texty, ktoré dopĺňajú príbeh samotných objektov. Pre digitálne objekty sa tým vytvára nové kontextuálne previazanie definované názvom a témou výstavy.

Vytvorenie blogu je podmienené témou, ktorej sa bude používateľ venovať v publikovaných článkoch. Téma blogu musí zodpovedať obsahu portálu Slovakiana, tzn. že používateľ prispieva článkami týkajúcich sa kultúrneho dedičstva Slovenska.

Slovakiana nie je len portálom kultúrneho dedičstva ale informačným systémom zameraným na prezentáciu a výmenu informácií vrátane sprístupnenia digitálnych objektov širokej verejnosti. Je pripravená na rozširovanie poskytujúcich služieb v súvislosti s integráciou ďalších inštitúcií, čo môže zásadne prispieť k rozsahu dostupného kultúrneho dedičstva, ale aj k rozšíreniu poskytovaných odborných služieb.

-

*údaj k júl/2020

**IS CAIR – národný projekt, v rámci ktorého boli vybudované národné registre kultúrnych a digitálnych objektov pre odbornú verejnosť a portál Slovakiana

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.