Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Koniec leta a jeseň | Žatva a dožinky

13.07.2021
|
Jana Jakušová
Oslavy ukončujúce zber úrody zaznamenávame už v predkresťanskom období a s rôznymi lokálnymi odlišnosťami ich môžeme pozorovať až dodnes. Tieto oslavy spájali ...
viac

Leto | Slnovrat a pálenie ohňov

18.06.2021
|
Jana Jakušová
Obdobie začiatku leta je po celom svete sprevádzané rôznymi obradmi a zvykmi, ktoré sa spájajú s kultom ohňa a Slnka. Slovanská kultúra nebola výnimkou, dokonc...
viac

Veľkonočné sviatky

17.03.2020
|
Jana Jakušová
  Termín slávenia veľkonočných sviatkov nie je stály a mení sa každý rok. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Má však ustálený deň ...
viac

Vynášanie Moreny

09.03.2020
|
Jana Jakušová
  Jedným z takýchto bohov bola aj Morena, staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Najstarším zvykom bolo symbolické zničenie Moreny (alebo Marmurieny, v niektorých...
viac

Fašiangy

07.02.2020
|
Jana Jakušová
História fašiang siaha až do obdobia dávnej minulosti, pričom mnohé zvyky majú svoj antický pôvod v slávnostiach, ktoré sa nazývali saturnálie, bakchanálie ale...
viac