Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

13.05.2021
|
Daniel Dida
Prostredníctvom expozícií a programov sa Múzeum židovskej kultúry snaží návštevníkom priblížiť históriu a kultúru židovského obyvateľstva, ktoré je už viac ako...
viac

Danka Šubová: Vždy ma lákalo niečo nové

24.08.2020
|
Daniel Dida
Počiatky múzejnej kultúry v Liptovskom Mikuláši siahajú až do polovice 19. storočia, kedy vznikala prvá zbierka starožitností, pamätností a prírodnín liptovský...
viac

Múzejník je historik fetišista

02.06.2020
|
Daniel Dida
„Je nesmierne dôležité poznať udalosti, ktoré sa stali v minulosti a poučiť sa na nich,“ pripomína Peter Barta, riaditeľ Historického múzea SNM, ktorého poslan...
viac

Balneologické múzeum v Piešťanoch

31.03.2020
|
Daniel Dida
Počiatky múzea Vznik múzea je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej len PMS) a vznik múzea iniciovali Imrich W...
viac