Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Železná opona

Dátum pridania: 14.07.2022


Železná opona bola jedným z najviac hmatateľných a zároveň nenávidených symbolov totalitného režimu na území Československa, ktorý ho sprevádzal počas takmer celej jeho existencie v rokoch 1948 - 1989.

 

Začiatkom roka 1949 sa začal tvoriť súbor opatrení uzatvárajúcich juhozápadné úseky štátnej hranice so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom, čím bola železná opona definitívne spustená. Obmedzovala slobodu pohybu občanov krajín spadajúcich pod sovietsku sféru vplyvu a na jej opačných koncoch bolo badať rozdiely nielen politické, ale aj hospodárske a ekonomické. Na úsekoch československej časti železnej opony zahynulo najmenej 286 civilných osôb. Ďalšie tisícky zadržaných ľudí boli trestne stíhané.

Od roku 1951 sa podľa vzoru sovietskych Pohraničných vojsk NKVD začal budovať model vojenského systému stráženia hranice. Zostavená bola Pohraničná stráž Ministerstva národnej bezpečnosti, ktorej úlohou bolo stráženie ako východného, tak západného úseku československej hranice. Tá bola strážená s rovnakou ostražitosťou ako väznice, či koncentračné tábory a pokus o jej nedovolené prekročenie bol kvalifikovaný ako trestný čin. Popri Pohraničnej stráži fungovala kontrarozviedka - spravodajská služba, ktorá sa zameriavala na získavanie informácií a poznatkov z pohraničného územia Rakúska, ale tiež na odhaľovanie pokusov o ilegálne prechody hranice a ich marenie.

Budovanie železnej opony v roku 1951 začalo umiestňovaním ženijno-technického zabezpečenia. Základ tvorili trojstenné zátarasy z ostnatého drôtu vysoké 2 - 3 metre, pričom stredná zátarasa bola pod vysokým napätím 2000 – 4000 V. Do roku 1957 bol pohraničný terén už aj zamínovaný.

 

Zdroj: Ústav pamäti národa

 

Strážny systém bol neskôr doplnený pozorovateľňami. Na základe zmien vo vytýčenom hraničnom pásme v roku 1964 bolo vysoké napätie v zátarase odstránené, systém bol prebudovaný na dvojstennú zátarasu so signálnou stenou a signálnym zariadením, ktoré malo vydávať signál pri každom pokuse o jej prekonanie. Novým prvkom ženijno-technického zabezpečenia bol kontrolný pás, široký 8 - 15 m, rozoraný pozdĺž zátarasy. Pri pokuse o prekročenie hranice na ňom „narušitelia“ zanechali stopy. Príslušníci Pohraničnej stráže pri ich prenasledovaní často prekračovali štátnu hranicu, pričom ich na území susedného štátu buď zaistili, alebo zastrelili.

Do roku 1950 nebol život obyvateľov v prihraničnom pásme, kde pôsobili strážcovia hranice, významne obmedzovaný. O rok neskôr Ministerstvo národnej bezpečnosti v súvislosti so zákonom č. 69/1951 Zb. o ochrane štátnych hraníc vydalo vykonávacie predpisy a smernice. Z tých, ktoré obmedzovali slobodu pohybu občanov bolo dôležitým  „Ustanovenie o pohraničnom území“. Pre uľahčenie plnenia represívneho poslania Pohraničnej stráže boli pohraničné okresy so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom rozdelené na tri pásma: hraničné pásmo, pohraničné pásmo a zakázané pásmo.

Hraničné pásmo označené smaltovými tabuľami siahalo 6 km hlboko do vnútrozemia. Nežiadúci a nespoľahliví obyvatelia z neho boli vysťahovaní a vstup doň bol umožnený len na základe  zvláštneho povolenia. Smaltovaná tabuľa s nápisom: „POZOR! Hraničné pásmo. Vstup len na povolenie.“ s červeným písmom na bielom podklade bola umiestňovaná na základe hĺbky operačného priestoru Pohraničnej stráže aj v menších vzdialenostiach od štátnej hranice ako v minulosti a  pred ženijno-technickým zabezpečením až do roku 1989.

Zdroj: Slovakiana.sk | Smaltovaná tabuľa 50 x 40 cm, 1960-1980, zo zbierky SNM - Historické múzeum v Bratislave

 

Pohraničné pásmo bolo kontrolované Pohraničnou strážou - osoby, ktoré doň vstúpili boli preverované. Za hraničnou čiarou sa nachádzalo vysídlené zakázané pásmo, do ktorého mohli vstupovať len prísne preverené osoby v sprievode pohraničnej hliadky. Jeho vonkajšiu hranicu tvorila štátna hranica a vnútornú hranicu, ktorá bola v hĺbke maximálne 2 km od štátnej hranice, tvorili drôtené zátarasy. Zakázané pásmo označovali biele tabule s čiernym nápisom „POZOR! Zakázané pásmo. Vstup zakázaný!“