Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Hrad Šášov

Dátum pridania: 02.10.2020

V okrajovej časti Štiavnických vrchov, na strmom brale nad meandrom Hrona a obcou Šášovské Podhradie, týči sa zrúcanina stredovekého hradu Šášov, ktorého vznik je datovaný do polovice 13. storočia.


Hrad bol postavený na mieste, kde sa križuje cesta Pohroním s cestou do Kremnice a Turca s úlohou strážiť hronskú obchodnú cestu a vyberať na nej mýto.

 

Pôvodný názov hradu bol Šúšol, prvý krát sa spomína ako castrum de Susol v roku 1253. Pravdepodobne ho nechali postaviť bratia Peter a Vincent Vančovci (de Vancha). Pred rokom 1320 hrad spravovali kasteláni, potom prešiel do vlastníctva grófovi Prutikárovi z Banskej Štiavnice, ktorý bol zároveň jeho kastelánom.

O storočie neskôr, v roku 1424, vlastnil hrad kráľ Žigmund, ktorý ho daroval svojej manželke Barbore. V roku 1477 kráľ Matej Korvín daroval hrad Šášov i Revište svojej manželke Beatrix. Po smrti kráľa Mateja, vdova Beatrix darovala Šášov jágerskému arcibiskupovi Urbanovi Dóczymu z Veľkej Lúče. Šášov bol majetkom rodiny Dóczyovcov až do roku 1647, keď sa po vymretí rodu dostal do vlastníctva banskej komory.

Dóczyovci začali od konca 16. storočia s prestavbou z pôvodne gotického hradu na renesančné šľachtické sídlo. Základ hradu tvoril gotický palác s trojhrannou vežou. Vstup chránila veľká okrúhla bašta a dobré opevnenie so zabezpečeným prehradím. Ako jediný zdroj pitnej vody bola spočiatku len vykopaná kruhová cisterna na nádvorí hradu. Konečné riešenie zásobovania vodou na Šášovskom hrade predstavoval až trvalý zdroj, studňa v predhradí.

Povesť: Údajne existuje tajuplná podzemná chodba, ktorá mala viesť z hradu až do kaštieľa v Ladomerskej Vieske. V nej sa nachádza zasypaná žena s dieťaťom i manželom, ktorí tam našli svoju smrť počas požiaru v Ladomerskom kaštieli začiatkom 17.storočia pri pokuse uniknúť plameňom.

 

Záchrana hradu Šášov

Súčasné aktivity na záchranu hradu Šášov sa začali v roku 2003, kedy vzniklo Združenie na záchranu hradu Šášov (ZnZHŠ) pod vedením Ing. Rastislava Uhroviča. Prvotné obdobie nadšenia vystriedalo obdobie frustrácie, ktoré bolo spojené s problémami pri nadobudnutí právneho vzťahu k hradu Šášov, od čoho sa odvíjal i rozsah realizácie sanačných prác na zrúcanine. Z dôvodu komplikovaných vlastníckych vzťahov sa ZnZHŠ začalo venovať komplexným záchranným prácam až v roku 2013. Dovtedy sa zameriavalo na zbieranie informácií o hrade, organizovanie prednášok a údržbu hradného areálu. Zmena nastala až vybavením nájomnej zmluvy na pozemok pod hradom a finančnej podpory od Ministerstva kultúry SR a ďalších sponzorov.

Hlavným cieľom združenia bola záchrana, čiastočná obnova a rekonštrukcia tejto kultúrnej pamiatky. V roku 2013 sa podarilo zakonzervovať najohrozenejšie časti hradu a vytvoriť v areáli provizórne zázemie pre Združenie.

Po rokoch sanačných prác na hrade sa tento cieľ postupne mení na víziu využitia Šášovského hradu verejnosťou s prihliadnutím na bezpečnosť pohybu po jeho areáli. V snahe oživenia areálu hradu ZnZHŠ organizuje rôzne podujatia, Šašovské hradné hry, Večer na hrade Šášov a Večer želaní, uskutočňuje prehliadky hradu so sprievodcom a zúčastňuje sa na tematických prednáškach.

Viac o záchrane hradu v našej reportáži Záchrana Šášovského hradu.

 

Prístup

Priamo z obce Šášovské Podhradie vedie zeleno značená turistická trasa, ktorá sa dá prejsť za 15-20 minút, mierne strmým kopcom. Chodník začína pri domčeku so zriadenou letnou informačnou kanceláriou, kde sa nachádza i Pamätná izba ZnZHŠ s inštalovanou etnografickou výstavou.

 

Autorka článku: Linda Suchá

Kam v okolí Šášovského hradu

 

Zdroje

  • Škubla, P.: Hrady, zámky a kaštiele Slovenska, Vyd. Perfekt, Prešov, 2014, ISBN 978-80-8046-640-4
  • Kolektív autorov: Zachráňme hrady. Záchrana historických ruín OZ v rokoch 2002 - 2017, Vyd. Združenie zachráňme hrady, 2018, ISBN 978-80-972995-0-7

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.