Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Obnova hradu Lietava (rozhovor)

Dátum pridania: 09.10.2020


Lietavský hrad je situovaný na východnom výbežku Súľovskej vrchoviny neďaleko mesta Žilina. Patrí medzi najväčšie a najzachovalejšie zrúcaniny na Slovensku. Hrad ako kultúrno-historická pamiatka bol opustený, bez záujmu majiteľov o jeho obnovu. Až laická verejnosť upozornila na hodnoty tejto pamiatky a podnietila tak záujem o obnovu a zachovanie hradu. V roku 1999 bolo založené Združenie na záchranu Lietavského hradu. Ich cieľom je obnova a prezentácia pamiatky. Výkonný riaditeľ združenia Ľubomír Chobot spolu s manželkou Janou Chobotovou a archeológom Máriom Bielichom nám porozprávali o ich fungovaní, obnove a histórii hradu.

 

 

Čo bolo impulzom, ktorý Vás priviedol na Lietavský hrad?

Hlavným podnetom bol alarmujúci stav hradu. Ako mladí ľudia - kapelníci a rockeri -  sme sa rozhodli zorganizovať hudobný festival, ktorého výťažok by bol venovaný na záchranu hradu. Skutočnosť bola taká, že hrad nebol vysporiadaný, takže vyzbierané financie z koncertu sme nemali komu odovzdať. Založili sme tak občianske združenie, cez ktoré šli financie na podporu hradu.

Kedy ste sa rozhodli, že práve Vy budete pomáhať obnove hradu?

Zlom, kedy sme pochopili, že hrad je unikátny, nastal v roku 2002. Pri jednej z návštev hradu sme sa zoznámili s moravským dobrodruhom a cestovateľom Alešom Hoferkom, ktorý sa po čase stal našim mentorom a učiteľom. Informoval nás o možnostiach obnovy pamiatok aj komunitnou cestou, tzn. o pamiatku sa môže starať aj občianske združenie, čoho sme sa chytili. Po podpísaní nájomnej zmluvy, sme pristúpili k prvým záchranným prácam.

Čím ste začali pri obnove hradu?

Naše prvé aktivity smerovali k vytvoreniu hradného archívu starých fotografií hradu. Informovali sme sa, že hrad sa dá obnoviť do určitého stavu na základe starých fotografií. Začali sme tak zháňať obrazovú dokumentáciu zo skorších období. Nachádzali sme veduty, vyobrazenia krajiny s hradom a fotografie. Zistili, že hrad je hlavne zaznamenaný ako ruina. Sklamaním bolo, že ho bude problematické obnoviť do stavu zo 17. storočia, keďže neexistovala jeho dôsledná a hodnoverná dokumentácia.

Taktiež sme sa sami začali vzdelávať o architektúre hradu, ako hrad dýcha. Začali sme navštevovať aj iné pamiatky, ktoré nás pri práci inšpirovali. Zisťovali sme, že nie každá diera v murive je diera. Môže ísť však o otvor po poschodí, po oknách alebo dverách. Začali sme spoznávať hradnú architektúru, a tým sme aj na našom hrade začali vidieť veci inak.

 

 

Kto je súčasťou komunity, ktorá sa podieľa na obnove hradu?

Na začiatku to boli členovia rockových kapiel zo Žilinského kraja. Všetci rockoví frajeri, ktorí hrali rockovú muziku, zrazu chceli zachraňovať Lietavský hrad. Neskôr prichádzali bežní občania rôznych povolaní a remesiel, ako sú stavebníci alebo elektrikári. Skupina dobrovoľníkov sa začala postupne vyvíjať až do takého štádia, že súčasťou združenia sa stali aj archeológovia, pamiatkari, teda odborní pracovníci. S nimi spolupracujeme dodnes.

Zaujímate sa aj o Európske projekty na podporu kultúrnych pamiatok?

Od roku 2004 začali úspešne fungovať aj projekty podporované Ministerstvom kultúry cez program Obnovme si svoj dom. Všetky stavebné ako aj archeologické a reštaurátorské práce prebiehajú až po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. Občianske združenie sa od roku 2013 zúčastňuje projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Takže už siedmu sezónu tak máme vlastných zamestnancov.

Čo sa Vám následne v priebehu rokov podarilo dokončiť?

Hrad stojí na 0,9 hektára zastavanej plochy, ktorej súčasťou je 23 objektových konštrukcií. Už viac ako 80% stavebných konštrukcií je stabilizovaných. Archeologický výskum bol vykonaný takmer na 50% plochy hradu. Rovnako areál prešiel architektonicko-historickým a statickým výskumom. Dnes je hrad v štádiu, kedy väčšina jeho častí je bezpečná pre návštevníkov. V roku 2018 sa nám podarilo napojiť hrad na elektrickú sieť. Tú využívame pri prevádzke, ale aj pri nočnom osvietení hradu.

Čo môže návštevník vidieť na hrade v súčasnej dobe?

Aktuálne sa návštevník môže prechádzať areálom, aj napriek tomu, že stále prebiehajú rekonštrukčné práce. Môže tak zažívať samotnú rekonštrukciu naživo. K videniu sú napríklad horolezci, ktorí opravujú múry. Ide teda akýmsi spôsobom o zážitkovú návštevu hradu. Návštevník nevidí len samotnú pamiatku, ale vidí aj samotný proces obnovy.

Špecifikom Lietavského hradu je od roku 2017 otvorená expozícia venovaná histórii hradu. Bola otvorená pri príležitosti 450. výročia narodenia Juraja Thurza. Hrad je tým už o niečo viac ako len zakonzervovaná ruina. V spolupráci so strednou školou v Levoči sme expozíciu v roku 2018 rozšírili o edukačné prvky pre nevidiacich. Popisky predmetov sú písané Braillovým písmom. Expozícia sa postupne rozširuje o tzv. rytiersku miestnosť. Do budúcna by sme chceli doplniť zbierku o etnografické nálezy nielen hradu, ale aj z jeho okolia.

Organizujete aj nejaké podujatia?

Zorganizovali sme medzinárodné workshopy, kedy sa stretla komunita z Moravy, Čiech, rôznych kútov Slovenska a Poľska. Ich súčasťou bol aj seminár spojený s prvými stavebnými zásahmi, kedy sa začali odstraňovať a upravovať kritické časti.

Okrem samotnej pracovnej činnosti sa venujeme aj kultúrnym podujatiam. Na hrade sa konajú tri tradičné kultúrne podujatia. Vo februári akcia nesie názov Valentín pre nezamilovaných, kedy sa môžu stretnúť aj nezamilovaní ľudia. V auguste organizujeme Noc hradov a zrúcanín, v rámci ktorého sa koná festival Rock Lietava. V septembri, na výročie narodenia palatína Juraja Thurza, sa koná Deň otvorených dverí pre verejnosť.

Čo plánujete do budúcnosti?

Občianskemu združeniu sa podarilo získať hrad do vlastníctva v roku 2008. Snažíme sa, aby hrad marketingovo prežil do ďalšieho obdobia. Cieľom je prevádzkovanie hradu, kedy návštevník dostane tzv. „full servis.“ K videniu je samotná zakonzervovaná zrúcanina hradu, jej časti dolného, stredného a horného hradu, ale aj expozičné miestnosti. K dispozícii bude viacjazykový audio sprievodca. Samotný areál tak bude pre návštevníka zaujímavý tým, že tu môže tráviť dostatok času. Súčasťou bude aj zážitková časť, ako napríklad hradný camp, kedy návštevníci budú môcť stanovať priamo v špeciálne pripravenej časti hradu.

 

 

Čo pre Vás znamená čas venovaný hradu a jeho obnove?

Dvadsať rokov strávených na hrade Lietava pre mňa znamená, že existuje niečo zaujímavejšie, ako je napríklad rocková muzika. Je to krásne kultúrne dedičstvo, o ktoré sa treba starať, a ktoré je súčasťou mojej budúcnosti a budúcnosti mojej rodiny. Keďže sa o hrad spolu s rodinou staráme od roku 2008 ako vlastníci, tak sa mu naozaj venujeme 365 dní v roku.

Pani Jana Chobotová, spoločne s manželom sa venujete projektu obnovy hradu Lietavy. Ako Vy vnímate túto prácu?

S manželom sme na nespoznali na základe lásky k zrúcaninám, ale na základe lásky k hudbe. A následne to prerástlo do tejto „hradárčiny.“ Išli sme do toho spolu. Dnes to už nie je len o nadšení, ale skôr o zodpovednosti za objekt, ako sa bude vyvíjať.

Kedy hrad vznikol? Odpovedá člen archeologického výskumu Mgr. Mário Bielich, PhD.

Lietavský hrad je jedným z najvýznamnejších hradov severozápadného Slovenska a bývalej severozápadnej hranice Uhorska. V niektorých častiach areálu nachádzame aj časti pravekého osídlenia. Z čoho vyplýva, že hradu jednoznačne predchádzalo staršie osídlenie. Pravdepodobne ide o mladšiu dobu bronzovú. Najnovší výskum však ukázal, že samotný hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Zakladateľmi boli pravdepodobne členovia rodu Balášovcov. Bola postavená štvorpodlažná veža štvorcového pôdorysu. Následne prebehol dynamický vývoj hradného areálu. Pôvodná dispozícia bola doplnená menším palácom.