Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Huta Karol vo Vlachove

Dátum pridania: 07.10.2020

V lokalite Dobšiná Píla na Gemeri sa nachádza mimoriadne vzácna technická pamiatka, jedna z najvýznamnejších historických vysokých pecí Európy – Karlova huta (1870 – 1907), ktorá dokumentuje historickú technológiu výroby surového železa na drevenom uhlí.


Prvú hutu na spracovanie rudy z baní vo Vlachove, Rejdovej a Vyšnej Slanej dal postaviť gróf Karol Andrássy v roku 1843. Huta sa neskôr stala súčasťou slávneho železiarenského podniku „Železiarne grófa Emanuela Andrássyho“, až kým bola v roku 1880 vyradená z prevádzky. Karolov syn, „železný gróf“ Emanuel I. Andrássy, dal v roku 1870 postaviť v tejto lokalite druhú vysokú pec na výrobu bieleho surového železa a pomenoval ju po svojom otcovi „Huta Karol“. 

 

 

Emanuel I. Andrássy mal záujem aj o spracovanie gemerských rúd na železo vhodné na výrobu koľajníc. Z toho dôvodu navrhol založenie spoločnosti, ktorá sa v roku 1881 spojila s fungujúcou Rima-muránskou spoločnosťou, čím vznikla nová Rimavsko-muránsko-šalgotarjánska železiarska účastinná spoločnosť, zvaná RIMA.

Keď „železný gróf“ v roku 1891 zomrel, hutu zdedil jeho syn Gejza, ktorý všetky huty a hámre od Vidovej až po Dobšinú predal spoločnosti RIMA a stal sa členom jej vedenia. Takto huta fungovala do jeho odchodu do politiky v roku 1906 a o rok nato spoločnosť RIMA ukončila prevádzku Karlovej huty.

Huta Karol s objemom 28m3 a výškou 12 metrov bola až tak výkonná, že väčšina z jej produkcie, ktorá predstavovala viac ako 5000 ton surového železa ročne, išla na predaj ako nespracovaná surovina. Ohrev vzduchu zabezpečoval liatinový ohrievač, dve vodné kolesá zaisťovali pohon a na spaľovanie slúžilo drevené uhlie.

Pec je okrem pamiatkového významu zaujímavá i jej architektonickým prevedením, ktoré je podobné ako pri vysokej peci Etelka v Nižnej Slanej.

 

Záchrana huty Karol

O záchranu technickej pamiatky sa už niekoľko rokov snaží Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM), ktoré ju vlastní od roku 1967. Pôvodné projekty vypracované na rekonštrukciu objektu rátali s variantom jej prestavby na horský hotel so školiacim strediskom, ale primárne s možnosťou vybudovania malej vodnej elektrárne. Projekt nebol schválený, a tým bol podnikateľský zámer zrušený.

V roku 1992 STM investovalo do záchrany pamiatky, čím zabezpečilo zamurovanie otvorov, opravu strechy s krovom a ohradenie. Avšak, pozemok patriaci k tomuto objektu je v rozlohe len pod stavebnými základmi pamiatky, čo do veľkej miery znemožňuje jej rozsiahlu rekonštrukciu.

V rokoch 2007 - 2013 podávalo STM viacero návrhov na prioritný projekt s cieľom obnoviť a revitalizovať technickú pamiatku hutu Karol a zabrániť tým chátraniu objektov priemyselného dedičstva v tejto lokalite. Stavebnými úpravami sa plánovalo vytvoriť vhodné priestory pre informačné a riadiace centrum pre slovenské trasy Stredoeurópskej železnej cesty, vytvoriť nové expozície s artefaktmi z oblasti baníctva, hutníctva a histórie slovenských trás železnej cesty, pripraviť dynamické ukážky kovania a odlievania pre návštevníkov a školskú mládež, oživiť cestovný ruch v regióne. Finančné prostriedky pre tento projekt neboli pridelené.

V roku 2016 STM využilo projekt ProMonumenta – prevencia údržbou, ktorý bol zameraný na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami a ukážky vhodnej údržby pamiatok. Vďaka tomu prebehla technická diagnostika, na základe ktorej sa identifikovali technické problémy a návrhy opatrení pre údržbu pamiatky. Výsledok - Huta Karol vo Vlachove si vyžaduje urýchlené revitalizačné riešenie.

 

Prístup

Z obce Vlachovo v smere na Dobšinú sa nachádza odbočka na prašnú cestu vedúcu cez železničné priecestie, ktorá vás privedie až pred Karlovu hutu. Technická pamiatka je však uzavretá a momentálne neprístupná.

 

Autorka článku: Linda Suchá

Kam v okolí huty Karol

 

 

 

Zdroje

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.