Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Votrubova chata, Vysoké Tatry

Dátum pridania: 12.10.2020


Na hranici Vysokých a Belianskych Tatier stála neobvyklá chata týčia sa nad Bielymi plesami - Votrubovka. Pôvodne vojenská stavba, neskôr turistická chata vo Vysokých Tatrách, bola postavená pod Predným Kopským sedlom, na severozápad od Veľkého Bieleho plesa. Zanikla v roku 1942.

 

Votrubova chata (1924)

 

Zámer postaviť chatu vznikol v čase prebiehajúcich sporov o vytýčenie severnej hranice s Poľskom, po ukončení prvej svetovej vojny. Stratégiou Československej armády bolo vojensky zaistiť hlavné sedlové priechody cez Vysoké Tatry prítomnosťou vojakov v tatranských dolinách. A tak sa začala výstavba chatky s dvomi miestnosťami, ktorú vykonávali príslušníci popradskej horskej brigády pod vedením kpt. Dusila a pod dozorom veliteľa brigády gen. Jána Votrubu. Dostavaná bola v auguste 1923.

Votrubova chata 1675 m (pomenovaná na počesť autora taktickej obrany Vysokých Tatier generála Jána Votrubu) spočiatku plnila svoju pôvodnú funkciu a zároveň slúžila ako výcvikové stredisko pre vojsko, no zanedlho ju armáda posunula do správy kežmarského odboru Klubu československých turistov (KČST).

V čase, keď sa situácia po ustálení hraníc upokojila, bola chatka odovzdaná turistom a slávnostne otvorená 1. júla 1924, ako sezónny turistický objekt s predsieňou, jedálňou a nocľahárňou pre 32 osôb. V tom čase vznikli neúspešné snahy o jej premenovanie na Jánošíkovu chatu.

Keďže chatka ležala v atraktívnom prostredí, bolo o jej využívanie turistami značný záujem. Zanedlho však jej stav nezodpovedal ani skromným návštevníkom a chatku bolo potrebné zrekonštruovať.

Počas pôsobenia chatára Bohdana Pohlu bol pôdorys chaty zväčšený z 39,5m2 na 72m2, v podkroví vznikli oddelené nocľahárne pre ženy a mužov a v prístavbe zriadili spoločnú nocľaháreň pre 40 osôb, izbu a jedáleň. Chata po rekonštrukcii bola otvorená 18. septembra 1932.

 

Fotografia Votrubovej chaty v zime (1923-1940)

 

Úspešnú rekonštrukciu chaty prekonal jej zlý technický stav, ktorý nepostačoval návštevníkom. Preto sa kežmarský odbor KČST rozhodol postaviť nový, väčší a lepšie vybavený objekt v susedstve. Votrubova chata bola rozobraná počas pôsobenia jej posledného chatára Alojza Krupitzera spod Rysov, a to tesne pred otvorením novej Kežmarskej chaty (1615 m) pri Veľkom Bielom plese v roku 1942.

 

Autorka článku: Linda Suchá

Súvisiace články: Kežmarská chata vo Vysokých Tatrách, Štefánikova chata v Nízkych Tatrách

Zdroje

 

 

 

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.