Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Odevné súčasti | Fajka

14.07.2021
|
Lucia Bistárová
Fajčenie bolo v slovenskom prostredí známe dlho pred dovezením tabaku z Ameriky. Nešlo však o „rekreačné“ fajčenie, ale o liečebný prostriedok, pri ktorom sa f...
viac

Odevné súčasti | Parta

09.07.2021
|
Lucia Bistárová
Slovo parta, latinsky corona virginea (corona – koruna/prstenec/veniec; virgineus – dievčenský, panenský), môžeme preložiť ako veniec mladých dievčat alebo pan...
viac

Odevné súčasti | Čepiec

08.07.2021
|
Lucia Bistárová
Rovnako ako tie modernejšie aj staroslovanské čepce odlišovali v spoločnosti vydatú ženu od slobodného dievčaťa, mali však jednoduchšiu formu a regionálne sa o...
viac

Ľudový odev ako súčasť kultúrneho dedičstva

07.07.2021
|
Lucia Bistárová
Ľudovým odevom nazývame súbor odevných súčastí a doplnkov, ktoré slúžili na oblečenie človeka z vidieckych oblastí. Neslúžil však len praktickým účelom, môžeme...
viac