Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Scénická prehliadka výstavy M. R. Štefánik Generál – Osloboditeľ

10-Jan-2020

SNM - Historické múzeum v spolupráci s Múzeom Slovenských národných rád Vás pozývajú na netradičnú komentovanú prehliadku s múzejným pedagógom Mariánom Imriškom, ktorý bude výstavou sprevádzať v kostýme M. R. Štefánika. Podujatie sa uskutoční na Bratislavskom hrade a je vhodné aj pre rodiny s deťmi od 7 rokov. Viac informácií nájdete v kalendári podujatí.

...   (more)

Exhibitions

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika

10-Jan-2020
V roku 2019 si okrem iného pripomenieme aj okrúhle 100 ročné výročie úmrtia významného politika, generála, astronóma, letca, prvého československého ministra vojny, zakladateľa československého štátu a jednu z najdôležitejších osobnosti slovenskej histórie - MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA ...   (more)

Collections

Tradičná ľudová architektúra

29-Jul-2019

Výnimočnosť materiálnej kultúry slovenského národa reprezentuje okrem iného aj tradičné ľudové staviteľstvo.

Tradičné staviteľstvo na Slovensku možno definovať ako doklad stavebnej činnosti s charakteristickými znakmi, ktoré sú založené na geografických špecifikách Slovenska. Jedným z najšpecifickejších znakov tejto cieľavedomej a praktickej činnosti je skutočnosť, ...   (more)

Articles

Vplyv ľudovej slovesnosti na predstaviteľov slovenskej umeleckej literatúry

16-Jan-2020
    Táto forma ľudovej kultúry sa môže považovať ako kolektívny výtvor ľudí rôznych sociálnych vrstiev, ktorý vznikal už v dávnej histórii a šíril sa z pokolenia na pokolenie ústnym podaním. V slovenskej kultúre zaujíma svoje nenahraditeľné postavenie. Bola vytvorená roľníckou kultúrou a po stáročia sa formovala v dedinskom prostredí. Pre ľudovú slovesnosť je typické, že odráža historickú skutočnosť a tvorí ľudovú históriu, ...   (more)