Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Antická Gerulata v Rusovciach je súčasťou UNESCO

04-Aug-2021

Západné Slovensko má prvý zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Jeho súčasťou sa stala medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorého časťou je aj Gerulata v Rusovciach, rímsky vojenský tábor spravovaný Múzeom mesta Bratislavy. Pozrite si krátku reportáž a spoznajte naše kultúrne dedičstvo.

...   (more)

Exhibitions

Žatva a dožinky

29-Jun-2021
Koniec leta nepredstavuje len ukončenie jedného z ročných období, ale patrí medzi najvýznamnejšie obdobia agrárneho kalendáru. Podobne ako pri sejbe, tak i pri žatve je dôležitý určitý postup a spájajú sa s ňou rôzne zvyky a obrady, ktorých súčasťou je predovšetkým poďakovanie za úrodu. Za najznámejšie, do súčasnosti stále rozšírené, obrady sú považované oslavy ukončenia žatvy - dožinky. Ukončenie zberu úrody a jej zvážania z ...   (more)

Collections

Čo sa tu ukrýva | Múzeum mesta Bratislavy

03-Oct-2019

Medzi múzea, ktoré významnou mierou participujú na mapovaní a prezentovaní histórie nášho hlavného mesta patrí nepochybne aj Múzeum mesta Bratislavy.

Toto najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku bolo založené v roku 1868 z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu H. Justiho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od ...   (more)

Articles

Gerulata v Rusovciach

04-Aug-2021
Hranice Rímskej ríše, známe pod pojmom Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúrneho dedičstva krajín troch kontinentov. Tvoril ich systém táborov a strážnych veží - kastely, ktorý umožňoval mať pod kontrolou súvislé územie Rímskej ríše. Z celého systému Limes Romanus sú do zoznamu UNESCO zapísané, donedávna len tri časti - Hadriánov val vo Veľkej Británii, časť nemeckého Limesu a Antoninov val. Vojenský tábor Gerulata ...   (more)