Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Už sa fašiang kráti | Múzeum Slovenskej dediny v Martine (SNM)

21-Jan-2021
Fašiangy boli odjakživa obdobím zábavy, hodovania a ich vrcholom je fašiangová zábava s maskami, ktoré predstavujú rôzne zvieratá. Dnes sa fašiangy oslavujú vo všetkých spoločenských vrstvách, avšak môže sa líšiť spôsob osláv. Na dedinách sa fašiangy oslavujú tradičnejšie, a to obchôdzkami a zábavami, ktoré vrcholia na spoločnej zábave v krčme. Výnimkou nie sú ani zabíjačky alebo sprievody v maskách, prípadne hry a súťaže. ...   (more)

Exhibitions

Tradičný ľudový odev

21-Jan-2021
Odev môžeme považovať za jeden z najkľúčovejších prejavov materiálnej kultúry všetkých národov. Skladba a výrazové prostriedky odevu stále reagovali a opisovali konkrétne historické, ekonomické a klimatické okolnosti jednotlivých národov. V neposlednom rade, odev opisuje a demonštruje aj vzťahy medzi hospodárstvom, kultúrou a spoločenským systémom. Podobne ako to môžeme vidieť v súčasnosti, aj v minulosti ľudia svojím odevom ...   (more)

Collections

Dedinské fašiangové sprievody v maskách

21-Jan-2021
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej (Škaredej) stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane - vo voľnom preklade posledný nápoj. Fašiangové dni, "ostatky", boli preto dňami bujarej zábavy, kedy sa dojedali posledné zimné zásoby. V tomto období bol čas aj na svadby, keďže hlavné jarné roľnícke práce sa ešte nezačali. ...   (more)

Articles

Fašiangy

21-Jan-2021
História fašiang siaha až do obdobia dávnej minulosti, pričom mnohé zvyky majú svoj antický pôvod v slávnostiach, ktoré sa nazývali saturnálie, bakchanálie alebo liberálie. Samotné slovo fašiangy pochádza z nemeckého slova Faschang, čo znamená výčap a posledný nápoj, ktorý symbolizoval nadchádzajúci pôst pred Veľkou nocou. Najmä v minulosti sa tento pôst bral veľmi vážne a aj preto mali byť fašiangy dňami hojnosti a bujarej ...   (more)