Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Slovakiana sa stala súčasťou európskej digitálnej zbierky

06-Feb-2023

Výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktoré sú dostupné na portáli Slovakiana, začali pribúdať na portál európskeho kultúrneho dedičstva Europeana. V súčasnosti pracujeme na zaslaní zbierok z ďalších slovenských inštitúcií, ako aj na zvyšovaní kvality poskytnutých dát tak, aby naplno prezentovali našu krajinu v 21. storočí.

...   (more)

Exhibitions

Maliarska moderna 1900 -1938

06-Feb-2023
Prvotné reakcie na príklady európskej výtvarnej moderny boli na našom území, podobne ako v celom stredoeurópskom priestore, značne oneskorené. Novosť umeleckej koncepcie sa prejavovala najmä v luminizme a symbolizme, ktoré sa stali podmienkou modernosti a zároveň spoločenskej úspešnosti maliarstva v prvom desaťročí 20. storočia. V štýlovej a národnej pluralite maliarstva v období 1900-1914 sa objavuje stredoeurópsky duch ...   (more)

Collections

Fašiangové sprievody

04-Jan-2022
Nazývané mjasopust, mäsopust a neskôr fašang – predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy pred Veľkou nocou, čiže obdobie pred najdlhším a najprísnejším pôstom, počas ktorého bolo dovolené takmer všetko. Parodovanie, porušovanie zaužívaných noriem a hlavne zábava sú ich neoddeliteľnou súčasťou! ...   (more)

Articles

Koniec zimy | Fašiangy

13-Jan-2023
Jedným z najzaujímavejších období, kedy navštíviť Slovensko, je určite obdobie fašiangov. Bláznivé dni, oslavy či pochôdzky masiek sú plné farieb, bujarej zábavy a výborného jedla. Toto obdobie predchádza 40-dňovému, prísnemu pôstu a ľudia si ho v minulosti užívali doslova plnými dúškami. História fašiangov siaha do obdobia dávnej minulosti, pričom mnohé zvyky majú svoj antický pôvod v slávnostiach, ktoré sa nazývali ...   (more)