Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Výstava risografík

16-May-2022

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Róberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. 30 autorských grafík bolo vytlačených na risomate, starej "kancelárskej" tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť ...   (more)

Exhibitions

Osobnosť Tomáša Garriguea Masaryka

19-May-2022
Len málo osobností sa dokázalo do Československých dejín zapísať tak výrazným spôsobom ako filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik, novinár a tzv. „prezident osloboditeľ - prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk. Teória novodobého „čechoslovakizmu“, ktorá hlásala celistvosť československého národa, pochádza práve z dielne tejto významnej osobnosti. ...   (more)

Collections

Poďme tancovať!

26-Apr-2022

Naučte sa kroky tradičných ľudových tancov s pomocou Slovakiany!

500 náučných videí vás prevedie obradovo-magickými tancami, tancami roľníckej, či pastierskej a zbojníckej kultúry. K novším druhom patria tance novouhorského štýlu a folklorizované spoločenské tance, medzi ktorými nechýba ...   (more)

Articles

Ženský ľudový odev | Základné odevné súčasti

12-May-2022
Na rozdiel od skromnejšieho mužského odevu bol ten ženský aj v chudobnejších regiónoch zdobený, pričom komplikovanosť ornamentov a použité materiály vychádzali pochopiteľne z toho, aká bola ekonomická a sociálna situácia nositeľky a na aké príležitosti bol konkrétny odev používaný. Základným (spodným) odevom označujeme jednoduché odevné súčasti, ktoré tvorili akýsi podklad, resp. spodnú vrstvu ženského odevu. Zvyčajne šlo o ...   (more)