Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Nebudeme chýbať ani tento rok!

29-Apr-2021

So svojím májovým programom si pripomenie výročie ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašistického režimu. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili kolekcie zo zbierok múzeí a galérií, prostredníctvom ktorých spomíname na dopady rasovej nenávisti v našej spoločnosti a zároveň predstavíme najnovší prírastok portálu – Múzeum židovskej kultúry. Viac na webe podujatia už čoskoro.

...   (more)

Exhibitions

Folklórny festival Východná

22-Apr-2021
Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou. Zároveň je vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Poslaním folklórneho festivalu je prezentovať výsledky rozvoja tradičného ľudového umenia, jeho hudobných a tanečných prejavov, zvykov, hier, slovesného folklóru, ako aj ľudových remesiel. V desiatkach umeleckých autorských ...   (more)

Collections

Zbierka predmetov zo SNM – Historické múzeum

14-Apr-2020

Historické múzeum v Bratislave je súčasťou špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea s poslaním získavať, ochraňovať a sprístupňovať múzejné zbierky pre verejnosť. Vo svojom sídle na Bratislavskom hrade uchováva bohatý zbierkový fond v špecializovaných depozitároch podľa druhu materiálu. Takmer 250 000 predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, ...   (more)

Articles

Terénny výskum a dokumentácia ľudového tanca na Slovensku

22-Apr-2021
Medzi prvých dokumentaristov patril muzikológ F. Poloczek, ktorý v rokoch 1951 – 1952 v spolupráci so Štátnym ústavom pre ľudovú pieseň, Československým rozhlasom, SĽUK-om, Ústavom hudobnej vedy SAV a Českoskovenským štátnym filmom zaznamenal typy tancov zo 17-tich lokalít stredného a východného Slovenska (Zuberec, Liptovské Sliače, Štrba, Pozdišovce, Šumiac, Terchová, Suchá Hora, Važec, Východná, Fintice, Rejdová, Kokava nad ...   (more)