Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Sprístupňujeme posledné sčítacie hárky z roku 1930

22-Jun-2022

Začalo sprístupňovanie zvyšných sčítacích hárkov z roku 1930. V poslednom júnovom týždni ich pribudne 50 000 a v priebehu leta priebežne doplníme posledné kusy.

Kliknite na prístup ku všetkým doteraz odčierneným hárkom z roku 1930.

...   (more)

Exhibitions

...boli korunovaní v Bratislave

22-Jun-2022
Bratislavské korunovácie boli slávnostné udalosti súvisiace s korunovaním uhorského panovníka, ktoré sa konali v Bratislave v období rokov 1563 – 1830. Okolnosti, za ktorých sa Bratislava stala korunovačným mestom, nasledovali nešťastnú bitku pri Moháči, 29. augusta roku 1526, kedy uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku od Turkov a pri ktorej zahynul aj kráľ Ľudovít II. Jagelovský. Keďže kráľ nezanechal dediča trónu, ...   (more)

Collections

Prírodné dedičstvo | Kamene a minerály

29-Nov-2021

Vo vnútri zeme, ale i na jej povrchu rôznymi geologickými procesmi vznikali prírodniny, ktoré dnes označujeme jednoducho – kameň. Kameňom nazývame rôzne väčšie či menšie kusy hornín, s ktorými sa dennodenne stretávame. Jednotlivé kusy či horské masívy však bývajú tvorené viacerými stavebnými prvkami – minerálmi.

V digitalizovanej zbierke kameňov a minerálov zo Stredoslovenského múzea v Banskej ...   (more)

Articles

Leto | Slnovrat a pálenie ohňov

20-Jun-2022
Obdobie začiatku leta je po celom svete sprevádzané rôznymi obradmi a zvykmi, ktoré sa spájajú s kultom ohňa a slnka. Slovanská kultúra nebola výnimkou, dokonca pred príchodom kresťanstva, slovanské zvyky a obrady týkajúce sa ohňa a slnka svojou veľkoleposťou predstihovali obdobné oslavy okolitých národov, kvôli čomu boli Slovania označovaní ako „uctievači slnka“. Azda najvýznamnejšími oslavami boli tie spojené s letným ...   (more)