Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Zákulisie projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

15-Jul-2019

Dokumentárny film o najväčšom projekte digitalizácie písomníctva na Slovensku, ktorý je svojím rozsahom jedinečným projektom aj vo svetovom kontexte.

Okrem masovej digitalizácie viac ako 2,5 milióna slovacikálnych dokumentov bolo jeho hlavným cieľom vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk nielen na digitalizáciu knižničných dokumentov, ale aj na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie. Sledujte náš YouTube kanál.

...   (more)

Exhibitions

Humor a satira v slovenskej tlači

01-Jul-2019

Po roku 1850 prišiel slovenský trh s novým typom tlače – satiricko-humoristickými časopismi s výrazne politickým zameraním, v ktorých dominovala bohatá grafická úprava, ilustrácie i rôzne typy písma. Verejnosť sa tak dostala k ostrejšej kritike vládnucej vrstvy a aktuálneho politického diania, aj napriek tomu, že tento typ časopisov rovnako podliehal cenzúre.

Prvým slovenským časopisom ...   (more)

Collections

Čo je Digitálna knižnica a digitálny archív

08-Jul-2019

Cieľom najväčšieho projektu digitalizácie písomníctva na Slovensku bola masová digitalizácia knižničných a archívnych fondov a ochrana písomného kultúrneho dedičstva pred ich degradáciou vybudovaním funkčnej infraštruktúry pre konzervačné a digitalizačné centrum. To znamená vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk nielen na digitalizáciu knižničných dokumentov, ale aj na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie (digitalizačné ...   (more)

Articles

Mikuláš Galanda

01-Jul-2019
  Mikuláš Galanda sa narodil 4. mája 1895 v Malej Vieske, terajších Turčianskych Tepliciach, do rodiny významného meštianskeho martinského rodu Galandovcov. Počas obdobia dospelosti mal vážne zdravotné komplikácie, ktoré viedli k amputácii časti nohy. Tieto okolnosti ho ovplyvnili na celý život. Po úspešnej maturite sa rozhodol pre štúdium výtvarných umení. V roku 1914 preto začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, avšak ...   (more)