Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Prezentácia | Ako sa digitalizuje história

06-Sep-2019

Digitalizačné centrum Múzea SNP predstaví proces digitalizácie, konkrétne objekty a ich výzvy i plány v najbližších rokoch.
Akým spôsobom sa digitalizácia deje a ako postupujú pri náročnejších objektoch ako je napríklad oltár? Aj o tomto sa na prezentácii bude hovoriť.
Po prezentácii bude nasledovať komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu, ktorej predmety boli taktiež digitalizované a sprístupnené na portáli ...   (more)

Exhibitions

Hronský Beňadik: kláštorný kostol býv. benediktínskeho opátstva

02-Sep-2019
Patrí k najpozoruhodnejším gotickým stavbám na území Slovenska. Fascinujúci je jeho priestor halového trojlodia s trojicou svätýň katedrálneho typu. Svätyne sú oddelené plnou stenou, čo vyplynulo z ich funkcie v kláštornom chráme benediktínov. Kostol je plný architektonických článkov a stavebnej plastiky. Jeho objednávatelia i stavitelia poznali umenie parlérovcov v Norimbergu i Prahe, ako aj kameňosochársky repertoár viedenskej huty pri kostole ...   (more)

Collections

Levice | pohľady do histórie mesta

27-Aug-2019

Spoznávajte dejiny svojho mesta a vycestujte do minulosti prostredníctvom zbierky starých pohľadníc, fotografií a obrazov, na ktorých autor zachytil atmosféru a prostredie doby dávno minulej. Nájdete na nich pamiatky a premeny prostredia, ktoré buď vyvolajú plno spomienok alebo sa o nich touto cestou dozviete. Dnes sa vydáme na virtuálne potulky do sídla najväčšieho okresu Slovenska, priamo do mesta Levice.

...   (more)

Articles

Brhlovce

02-Sep-2019
  V 16. storočí začali obyvatelia tohto regiónu hĺbiť pivnice do strmých skalných stien vulkanických terás. Čoskoro zistili, že priestory vo vulkanických tufoch sú suché, „klimatizované“, a teda príjemné aj na bývanie. V niektorých skalných obydliach sa dokonca dodnes býva, iné slúžia ako vínne pivnice alebo hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu i zdroj ...   (more)