Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Jar je tu!

20-Mar-2023
Zem aj naše omrznuté líčka už ohrieva teplé slnko, tešíme sa z medvedieho cesnaku a snežienok. V pondelok 20.3. oslavujeme prvý jarný deň, zima je oficiálne minulosťou. ...   (more)

Exhibitions

Tradičné ľudové zvyky v jarnom a letnom období

06-Feb-2023
Prebúdzanie sily a prírody, zrodenie nového života, príprava na prácu na poliach, vítanie nového obdobia alebo obrady pre zabezpečenie dobrej úrody, to všetko sa nachádza v tradíciách a zvyklostiach jarného a letného obdobia. Tradičné ľudové zvyky na Slovensku v tomto období sú plné symbolického odháňania zlého, čo by bránilo rastu a postupne, ako sa dni predlžujú, sú typickými aj magické rituály sprevádzané ničením znakov ...   (more)

Collections

Jar na dedine

20-Mar-2023
Zima je definitívne preč a my sa tešíme z prichádzajúcej jari. V minulosti však bolo potrebné zimu naozaj z dediny vyhnať - vyniesť a zničiť Morenu, Murienu či Kyseľa, ktoré boli symbolom zimy. Pozrite si video, ktoré predstavuje zvyky súvisiace s predveľkonočným obdobím a veľkonočnými sviatkami. Zvykmi nás prevedie kurátorka Múzea slovenskej dediny v Martine, Zuzana Pešťanská a Folklórny súbor Lysec. ...   (more)

Articles

Jar | Vynášanie Moreny

15-Feb-2023
Striedanie ročných období je prirodzeným javom, ktorý intenzívne ovplyvňuje život ľudí aj v súčasnosti. Roľníci v minulosti vnímali predovšetkým dva striedajúce sa protipóly – zimu a teplo (leto), no nevnímali ich ako zákonitosti prírody, ale ako výsledok pôsobenia nadprirodzených síl. Ako v mnohých iných prípadoch, i v tomto sa domnievali, že prevedením vybraných rituálov a úkonov môžu proces príchodu jari a plodného obdobia ...   (more)