Newsfeed - Odporúčaný obsah

News

Newsletter | Viedenská električka

16-Sep-2020

Pred viac ako 100 rokmi premávala medzi Prešporkom a Viedňou unikátna električka. Viedenčania ju volali Pressburger Bahn, v Prešporku jej hovorili Viedenská električka. Spojila centrá dvoch miest vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Unikátna bola nielen svojimi technickými riešeniami, ale významnú úlohu zohrávala aj v spoločenskom a kultúrnom živote obyvateľov oboch metropol. Ukončením prevádzky na tejto trati však príbeh nekončí. ...   (more)

Exhibitions

Tradičný ľudový odev

16-Sep-2020
Odev môžeme považovať za jeden z najkľúčovejších prejavov materiálnej kultúry všetkých národov. Skladba a výrazové prostriedky odevu stále reagovali a opisovali konkrétne historické, ekonomické a klimatické okolnosti jednotlivých národov. V neposlednom rade, odev opisuje a demonštruje aj vzťahy medzi hospodárstvom, kultúrou a spoločenským systémom. Podobne ako to môžeme vidieť v súčasnosti, aj v minulosti ľudia svojím odevom ...   (more)

Collections

Prehľad podujatí DEKD 2020

03-Sep-2020

Už po 27-krát objavujeme slovenské historické pamiatky a prostredie s jeho kultúrnymi hodnotami. Do tohto ročníka bolo prihlásených takmer 300 aktivít, ktorých koordináciu zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Vybrali sme pre vás 10 podujatí, kam vyraziť počas septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020:

more)

Articles

Karol Plicka

16-Sep-2020
Karol Plicka sa narodil 14. októbra 1894 do rodiny obchodníka, svoje detstvo prežil predovšetkým vo Viedni a Českej Třebovej. Mladý Karol už počas svojho detstva oplýval veľkým hudobným talentom, vďaka ktorému sa stal v rokoch 1899 až 1900 členom speváckeho zboru Wiener Sängernaben a neskôr sa dostal do zboru Dvornej opery vo Viedni. Talentovanosť Karola sa však neprejavovala len v hudobnej sfére, okrem iného vynikal aj  vo ...   (more)