Web Content Display

 

Z legislatívnych dôvodov nie je možné na portáli Slovakiana sprístupniť objekty, ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu alebo obsahujú osobné či citlivé údaje obyvateľov Slovenskej Republiky. Z toho dôvodu Národné osvetové centrum, ako prevádzkovateľ portálu Slovakiana, nie je oprávnené poskytovať prístup k nezačierneným sčítacím hárkom, ani inak o nich poskytovať informácie.

Slovakiana.sk je webový portál určený na online sprístupnenie voľných digitalizovaných kultúrnych objektov pre verejnosť, ktoré sú súčasťou zbierkových fondov partnerských pamäťových a fondových inštitúcií, a ktoré zároveň zabezpečujú ich digitalizáciu. To znamená, že tím Slovakiany sprístupnené objekty nedigitalizuje ani ich nespravuje v zbierkovom fonde.

Začiernené sčítacie hárky na portáli Slovakiana slúžia verejnosti primárne ako pomôcka pri bádaní, vďaka ktorej je umožnená rýchla identifikácia sčítacieho hárku priamo v bádateľni Slovenského národného archívu v Bratislave, a to na základe jedinečného identifikačného čísla, ktoré sa nachádza v názve sčítacieho hárku sprístupnenom na portáli Slovakiana.

V prípade, ak máte záujem o nahliadnutie do sčítacích hárkov v ich nezačiernenej digitálnej podobe alebo o kópiu nezačierneného sčítacieho hárku, je potrebné kontaktovať bádateľňu Slovenského národného archívu alebo ju osobne navštíviť v Bratislave

 

Kontakt: badatelna.sna@minv.sk
Adresa: Drieňová 75/22, 821 03, Bratislava