Collections List Collections List

Ľudovít Čordák
Ľudovít Čordák
Výtvarník a krajinár Ľudovít Čordák sa narodil 8.2.1864 do skromných rodinných pomerov. Talent ako aj cieľavedomosť sa uňho prejavovali už v mladosti a ako 19 ročný začal navštevovať školu pre vzdelávanie učiteľov kreslenia. Maľbu miloval nadovšetko; jeho ambície ho viedli k získaniu čo najväčšieho výtvarného vzdelania. Neustále sa snažil zdokonaľovať svoju techniku a výtvarne sa posúvať ďalej. V Prahe sa prihlásil na Akadémiu výtvarných umení, kde si našiel priateľa, učiteľa a inšpiráciu v Juliusovi Mařákovi. Mařák bol romantik, ktorý miloval prírodu. Pod jeho vplyvom sa v Čordákovej tvorbe začal prejavovať lyrický romantizmus. Zameriaval sa na les, čistinky a lúky. Po dokončení Akadémie výtvarných umení sa vrátil naspäť na Slovensko, kde pôsobil v obci Slanec. Čordák okrem krajiniek maľoval aj siluety hradov a ďalšie obrazy inšpirované zákutiami Košíc. Aby sa vyrovnal s existenčnými problémami, začal maľovať na objednávku, pričom jeho obrazy viseli v rôznych kníhkupectvách. Maľoval uhlíkom, pastelmi a farbou; jeho obrazy si všimli aj v Budapešti. Neskôr sa presťahoval do rodných Košíc, kde si po dlhom presviedčaní mesta spolu s dlhoročným priateľom Elemírom Halász-Hradilom v rotundovej bašte založili svoje ateliéry. Halász-Hradil mal na Čordáka veľký vplyv, no po skončení vojny, kedy bolo v kurze robiť karikatúry, sa ich cesty rozišli. Čordák totiž s Halász-Hradilovými karikatúrami nesúhlasil. Po roku 1918 sa v Európe začali rozširovať a popularizovať mnohé umelecké smery. Čordákov lyrický romantizmus, ktorý bol tak príznačný pre jeho výtvarný prejav, sa stal nezaujímavým. Ku koncu života opäť bojoval s biedou. Aj keď veľa maľoval, jeho diela kupoval len málokto. Pri príležitosti 70tych narodenín mu Josef Polák zorganizoval výstavu, ktorá zaznamenala nevídaný úspech. Čordák sa tak na sklonku svojho života opäť stal populárnym. Čordák po sebe zanechal mnoho obrazov s prvkami romantizmu. Jeho diela zachytávajúce najmä lesnú a skalnatú prírodu ho zaradili medzi výtvarníkov stredoeurópskeho rozmeru.
Ferdinand Katona
Ferdinand Katona
Nesmrteľný maďarský majster krajinomalieb narodil sa 12. septembra 1864 v Spišskej Starej Vsi – takto Ferdinand Katona sám seba označil v životopise, ktorý napísal krátko pred smrťou v roku 1932.  Život a dielo Ferdinanda Katonu ovplyvnilo domovské prostredie Spišskej Starej Vsi a neskôr Kežmarku, ktorý celý svoj život považoval za svoje rodné mesto. V jeho dielach sa často nachádzajú motívy nielen z týchto miest, ale aj príroda Vysokých Tatier a okolitý spišský región. Tvorbu mladého Katonu predovšetkým ovplyvnil aj blízky vzťah s Ladislavom Mednyánszkym, ktorý mu pomohol získať výtvarné vzdelanie. Napriek tomu, že vizionár Mednyánszky a uzavretý Katona tvorili presný opak, navzájom sa ovplyvňovali. Spájala ich vzájomná úcta a spolupráca, ktorá sa prekrývala s umeleckou rivalitou. Katona sa mu celý život snažil vyrovnať a priblížiť. Pod vplyvom Mednyánszkeho sa venoval najmä krajinomaľbe; za hlavnú hodnotu obrazu považoval zachytenie dynamiky prírody a jej meniacich sa svetelných a farebných vzťahov. Vývoj výtvarného prejavu Katonu je výsledok narastajúcich skúseností a vplyv prostredia na jeho tvorbu. Na začiatku sa v jeho dielach nachádzajú napríklad prístavy, lode, ich odrazy vo vode, neskôr sa v dielach odrážali jeho pesimistické a introvertné nálady v podobe nízkej zamračenej oblohy, večerného daždivého počasia alebo západy slnka. Najradšej však maľoval podtatranskú krajinu a prírodu Vysokých Tatier. Jeho obdiv k horám mu pomohol stať sa jedným z najlepších maliarov a patrí mu dôležité miesto v dejinách umenia Spiša a podtatranského regiónu. Aj napriek tomu, že sa v roku 1899 natrvalo presťahoval do Budapešti, pravidelne sa vracal do svojho rodného kraja; aj preto si vyslúžil titul „Maliar Tatier.“ Maľovanie považoval Katona za svoje životné poslanie a veril, že po smrti bude mať pod Tatrami svoju vlastnú galériu. Dnes sa na Slovensku nachádza niekoľko galérií, kde sú vystavované diela Ferdinanda Katonu; stálu expozíciu má v Tatranskej galérii a jeho meno nesie galéria v Spišskej Starej Vsi.