Commercially N/A Objects

Author Title Type Publisher Year of publication ISBN/ISSN Status Changed at
Voľby do ústavodárneho Národného shromaždenia podľa zák. č. 67/1946 Sb TEXT_MONOGRAPH Povereníctvo vnútra 1946 Deleted 24.10.2020
Stále voličské soznamy podľa zákona zo dňa 21. februára 1946 č. 28/46 Sb. TEXT_MONOGRAPH Povereníctvo vnútra 1946 Deleted 24.10.2020
Novela mimoriadnej jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky z nadmerných prírastkov na majetku TEXT_MONOGRAPH Ústr. sdruž. slov. priem. 1948 Deleted 24.10.2020
Beneš, Edvard Czechoslovak policy for victory and peace TEXT_MONOGRAPH Lincolns-Prager 1944 Deleted 24.10.2020
Levoča - mesto historických pamiatok TEXT_MONOGRAPH Mesto Levoča 1923 Deleted 24.10.2020
Cicero, Marcus Tullius In L. Catilinam Orationes Quattuor TEXT_MONOGRAPH Novák, Robert 1920 Deleted 24.10.2020