Commercially N/A Objects Commercially N/A Objects

Author Title Type Publisher Year of publication ISBN/ISSN Status Changed at
Bágel, Ivan Nová linka na úpravu črepov TEXT_PART Classified 02.07.2017
Janda, Michal Vyčerpatelnost zdrojů, znečištění a globální oteplování aneb zamyšlení nad skutečným stavem světa TEXT_PART Classified 02.07.2017
Murin, Jozef Dynamické vlastnosti riadeného diesel-hydrosystému TEXT_PART Classified 30.06.2017
Chmielewská, Eva Solidifikácia, separácia a úprava odpadu TEXT_PART Classified 02.07.2017
Čermák, Oskár Zneškodňovanie skládkového plynu s nízkym obsahom metánu TEXT_PART Classified 02.07.2017
Luptáková, Ivana Recyklačný fond podporil SEZO Spiš sumou 1,3 mil. EUR TEXT_PART Classified 02.07.2017