Commercially N/A Objects Commercially N/A Objects

Author Title Type Publisher Year of publication ISBN/ISSN Status Changed at
Macková, Zuzana HMOTNÉ ZABEZPEČENIE STAROSTOV OBCÍ POČAS DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI TEXT_PART Classified 16.01.2019
DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU NOVELIZÁCIE ZÁKONNÍKA PRÁCE TEXT_PART Classified 16.01.2019
OD PRVÉHO JÚLA 2008 BUDÚ DÔCHODKOVÉ AJ ÚRAZOVÉ DÁVKY ZVÝŠENÉ O 5% TEXT_PART Classified 16.01.2019
SPRÁVA O RIEŠENÍ MOŽNOSTI ODPOJENIA MINIMÁLNEJ MZDY AKO REFERENČNEJ VELIČINY V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH TEXT_PART Classified 16.01.2019
Minďašová, Mária NORMOVANIE PRÁCE A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE TEXT_PART Classified 16.01.2019
Minková, Ľuboslava PREDDAVOK PRI ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTE TEXT_PART Classified 16.01.2019