Commercially N/A Objects

Author Title Type Publisher Year of publication ISBN/ISSN Status Changed at
Šafárik, Pavol Jozef Slovanský národopis TEXT_MONOGRAPH Československá akademie věd 1955 Classified 24.11.2020
Gončarenko, Peter Montované konštrukcie priemyselných objektov zo železového a predpätého betónu TEXT_MONOGRAPH Práca 1955 Classified 24.11.2020
Jurkovič, Pavol Pokyny pre zostavovanie technologických postupov v tehelniach TEXT_MONOGRAPH Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry 1955 Classified 24.11.2020
Strowski, Fortunat Nacionalizmus alebo patriotizmus TEXT_MONOGRAPH [A. Štefánek] 1937 Classified 24.11.2020
Zvara, Jozef Umelé hnojivá TEXT_MONOGRAPH Štátne pôdohospodárske nakladateľstvo 1953 Classified 24.11.2020
Jókai, Mór Akik kétszer halnak meg (1882) TEXT_MONOGRAPH Akadémiai Kiadó 1966 Deleted 08.01.2019