Sharing

Map

Obraz kláštorný, sv.Hieronym, voskový medailón, umelé kvety, ozdobný pozlátený rám, 18. stor., 24x39cm