Sharing

Map

Slávnostný pochod vojsk cez Malostranské námestie pri príležitosti korunovácie Márie Terézie za českú kráľovnú v Prahe v roku 1743