Sharing

Map

Reliéf - diptych, 4 výjavy v medailónoch: Posledná večera, Zvestovanie, Judášov bozk, Narodenie Krista, sadrový odliatok, 15x17,9x1,7 cm, poškodené