Sharing

Map

Medaila zo sady medailí k výročiu baníckeho povstania